Hlavní obsah

Společnost pro inkluzi bude školy učit, jak předcházet nevhodnému chování

27. 1. 2023, 17:20 – Praha

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) bude školám v Česku nabízet metodu práce s žáky, jejímž cílem je předcházet projevům nevhodného chování dětí. Zatím tuto metodu, pracující hlavně s pozitivní zpětnou vazbou, zkoušela na základních školách v Zelenči, ve Velvarech a v mosteckém Chanově.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Organizace nyní školí poradenské pracovníky, kteří budou ve školách systém práce s žáky zavádět, a chce, aby se v budoucnu studenti učitelství principy systému učili na pedagogických fakultách. Na čtvrteční konferenci k představení projektu to řekly výkonná ředitelka ČOSIV Dana Benešová a koordinátorka projektu Anna Kubíčková.

Pozitivní podpora chování – PBIS

„Vyškolili jsme 20 koučů, kteří dokáží, když začnou spolupracovat s konkrétní školou, na školu přijít, ustavit tam tzv. PBIS tým a rok je provázet tím, jakým způsobem by systém měli zavést. Jako ČOSIV budeme dbát na kvalitu a mentoring škol. Budeme také školit další kouče a spolupracujeme s ministerstvem školství na změně pojetí primární prevence, abychom ve školách budovali znalosti, jak předcházet náročnému chování a jak pomáhat dětem, které pochází ze sociálně slabších rodin,“ popsala Benešová.

Systém metod s názvem Pozitivní podpora chování (Positive Behavioral Interventions and Supports – PBIS) podle manažerky projektu a speciální pedagožky Kubíčkové pomáhá předcházet některým projevům nevhodného chování dětí a pozitivně ovlivňuje výsledky vzdělávání žáků a jejich sociální dovednosti.

Škola řeší šikanu ukrajinských školáků, pouštěli jim ruskou hymnu

Domácí

Základem PBIS je pozitivní zpětná vazba. Učitel s dětmi nacvičuje správné chování a za jeho dodržování je chválí. Pochvalou pedagog podle expertky napomáhá tomu, že si dítě správné postupy v chování zapamatuje a opakuje je.

Osvědčená metoda s jasnými pravidly

To, že pozitivní podpora při práci se sociálně znevýhodněnými žáky funguje, uvedla i ředitelka ZŠ Chanov Monika Kynclová. Ve škole se podle ní vzdělává 150 žáků, z nichž mnozí pocházejí z nevyhovujícího prostředí.

Metody PBIS ve škole v Mostě používali stejně jako ve školách v Zelenči a ve Velvarech tři roky. A jako důležité se podle Kynclové ukázalo jasné nastavení pravidel a odměňování žáků, kdy by měl učitel chválit pokroky žáka s přihlédnutím k jeho schopnostem a možnostem.

Asociace poraden je proti úpravě školského zákona, ministru Balašovi předá petici

Věda a školy

Metoda PBIS se podle Kubíčkové do světa rozšířila z USA, kde ji nyní využívá zhruba 25 tisíc škol, a osvědčila se rovněž ve Velké Británii, Nizozemsku, Německu a v Norsku. V Česku by ČOSIV chtěl systém PBIS co nejvíce provázat se stávajícími přístupy tak, aby se stal běžnou součástí vzdělávání.

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání podporuje rozvoj inkluzivního vzdělávání v českém vzdělávacím systému. Sdružuje neziskové organizace, zástupce akademické obce, zástupce škol, rodičů i mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami. Organizace usiluje o to, aby cílem vzdělávání byl maximální rozvoj vzdělávacího potenciálu každého dítěte.

Doučování placené z Národního plánu obnovy bude pokračovat do srpna

Věda a školy

Každé šesté dítě si nebude moci dovolit oběd ve školní jídelně, upozorňuje organizace

Věda a školy

Reklama

Výběr článků