Hlavní obsah

Školní kluby pomohou sladit rodinný a profesní život

3. 9. 2015, 12:00
Právo, kil

Zaměstnanost matek ve věku 25–49 let s dětmi mladšími 15 let je v ČR pouze 52 % proti 74 % zaměstnaných bezdětných žen téhož věku. Jednou z příčin této situace mohou být i nedostatečné služby pro děti mladšího školního věku.

Foto: Profimedia.cz

Školní družiny často fungují v režimu, který se značně liší od pracovní doby většiny rodičů.

Článek

„Na mnoha školách družiny fungují v režimu, který se značně liší od pracovní doby většiny rodičů, dítě je třeba vyzvednout často již brzo odpoledne. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) proto podpoří vznik školních klubů, školních autobusů nebo příměstských táborů v době školních prázdnin,“ uvedla náměstkyně ministryně pro rodinnou a sociální politiku Zuzana Jentschke Stőcklová.

Podporu získá i skupinová doprava do škol

Na začátku srpna zveřejnilo MPSV výzvy na podporu služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování. V nich mohou neziskové organizace, školy, obce a další předkládat své návrhy na založení a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu školních družin, zájmových kroužků či klubů. Mezi podpořené aktivity patří i skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností, zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity nebo příměstské tábory v době školních prázdnin.

Projekty tak podpoří zaměstnanost rodičů a rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu a napomohou slaďování pracovního a soukromého života. Zájemci z českých a moravských regionů, stejně jako z Prahy, mohou své projektové žádosti zasílat do 16. 10. 2015. Podmínky výzvy jsou k dispozici na www.esfcr.cz.

Reklama

Související témata:

Výběr článků