Hlavní obsah

Práce v sociálních službách není pro každého

6. 6. 2014, 13:45
Novinky, kil

V souvislosti se stárnutím populace rok od roku stoupá i společenská poptávka po zaměstnancích v oblasti sociálních služeb. Ne všichni si ale uvědomují, o jak náročnou pracovní pozici jde, a zdaleka ne všichni v konfrontaci s praxí také nakonec obstojí.

Foto: Ogilvy Public Relations

Udržet seniory bystré a aktivní je jedním z mnoha úkolů pracovníka v sociálních službách.

Článek

Trend stoupající poptávky po sociálních službách má své důvody. Tím hlavním je nepopiratelný fakt, že rostou počty klientů těchto služeb. Příčinou je nejen prodlužující se věk se všemi klady a zápory s tím spojenými, ale i změny v pojetí rodiny v dnešním světě.

Starších lidí rychle přibývá

Podle střední varianty projekce demografického vývoje zpracované Českým statistickým úřadem by měli lidé starší 65 let v roce 2030 tvořit 22,8 % populace, v roce 2050 pak dokonce 31,3 %, což představuje přibližně 3 miliony osob. V roce 2007 přitom tvořily osoby starší 65 let 14,6 % obyvatel naší země.

Zájem o služby poroste

Řady klientů poptávajících některou ze sociálních služeb se proto budou rychle rozšiřovat. Znamená to, že společnost bude potřebovat stále více kvalifikovaných zaměstnanců schopných poskytovat sociální služby. Z pracovníka v sociálních službách se tak už dnes stává plnohodnotná profese s perspektivou.

Uplatnění zájemci najdou jak v pečovatelských domech, tak při individuální práci s klienty v jejich domácnostech. Pro mnohé jsou pracovníci v sociálních službách jedním z mála kontaktů s okolním světem.

Potřebná odborná příprava

Přitom zdaleka nejde jen o úklid v domácnostech hendikepovaných nebo starých klientů, či obstarávání nákupů. Klienti si stejně tak váží toho, že se o ně někdo zajímá, vyslechne je, pomáhá jim řešit jejich problémy. Ke slovu se tak dostává nezbytnost odborné přípravy sociálních pracovníků.

V tomto směru pomáhají programy ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), zaměřené na zvyšování kvalifikace pracovníků v sociálních službách. Mnohé z nich jsou financovány z Evropského sociálního fondu.

Zapojit svěřence do života

Jedním takovým je například projekt Dalším vzděláváním ke zvýšení kvality služeb v Domově Maxov. Jeho zaměstnanci se na školeních učili, jak své svěřence aktivizovat a zapojit do běžného života.

Ředitel domova, Stanislav Petrovič, si program velmi pochvaluje: „Je obrovským přínosem nejen pro zaměstnance samotné, ale i pro klienty našeho domova a jejich blízké. Školíme zaměstnance, kteří mají už nějaké výsledky za sebou, vidí v práci své poslání a jsou schopni ji vykonávat ve prospěch klientů,“ říká ředitel Domova Maxov a dodává:

„Profese pracovníka v sociálních službách je potřebná a může být i krásná, zároveň je ale nesmírně náročná a nezvládne ji každý“.

Reklama

Související témata:

Výběr článků