Hlavní obsah

Poradna: Měli by si kuřáci v zaměstnání napracovat pauzy na cigaretu?

30. 11. 2010, 7:00

Takzvaný "boj s kouřením" se v Česku projevuje opatřeními, která mají rub a líc. Na jedné straně se na krabičky cigaret tisknou okázalé varovné nápisy, na straně druhé daň z těchto cigaret pomáhá látat děravý státní rozpočet. Na jedné straně zákon zakazuje kouření na pracovišti, na druhé je prakticky v každé firmě k dispozici nějaká ta "zašívárna", kde si kuřáci zapálit mohou. A nekuřáci mají pocit, že jsou tím diskriminováni. Jak moc je oprávněný?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Nelíbí se mi, že si někteří kolegové v práci často „odskočí“ zakouřit a nepracují. Neměli by si nahradit dobu, kterou stráví kouřením, nebo být nějak pokutováni? Také nechápu, proč by měli mít kuřárnu, kde se neustále zašívají. Může ji zaměstnavatel zavřít a kouření jim zakázat na celém pracovišti?

V pracovní době musí být zaměstnanci podle zákoníku práce přítomni na pracovišti a konat práci. Výjimkou z tohoto pravidla jsou především přestávky na jídlo a oddech poskytované nejdéle po 6 hodinách práce (u mladistvých po 4,5 hodinách), a to v celkové délce nejméně 30 minut. V těchto přestávkách je zaměstnanci zaručen víceméně volný režim a je jen na jeho uvážení, co v dané době dělá - tedy zda přestávku nebo její část (tak, aby alespoň jedna část byla nejméně 15 minut) využije pro kouření nebo ne.

Kouření by si měl zaměstnanec nahradit

Pokud kouření neprobíhá v době přestávek na jídlo a oddech a nebo u některých prací v době tzv. bezpečnostních přestávek, měli by si zaměstnanci pauzy strávené kouřením skutečně napracovat. Zde ale velmi záleží na přístupu zaměstnavatelů, kteří nezřídka občasné pauzy tolerují. Potom se nabízí otázka, zda jejich přístup nezpůsobuje nerovné podmínky mezi kuřáky a nekuřáky na pracovišti, což je samozřejmě nepřípustné.

Bohužel vámi navrhované pokutování možné není - zaměstnavatel totiž v souladu se zákoníkem práce nesmí zaměstnanci uložit peněžní postih, ať už by se zaměstnanec dopustil jakéhokoli prohřešku.

Pokud zaměstnavatel nechce odchody z pracoviště za účelem kouření tolerovat, měl by dát zaměstnanci upozornění na nedodržování pracovní doby a možnost výpovědi. V případě, že by toto upozornění zaměstnanec nerespektoval a z pracoviště dále kvůli kouření odcházel, mohl by mu zaměstnavatel dát výpověď pro soustavné méně závažné porušování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci.

Zákaz kouření na pracovišti

Zákoník práce stanoví zaměstnancům povinnost nekouřit na pracovištích a v dalších prostorách hned v několika případech. V prvé řadě se zákaz kouření týká pracovišť stanovených zvláštními předpisy, jako jsou školy nebo zdravotnická zařízení či pracoviště, kde dochází např. k manipulaci s výbušninami a hořlavým materiálem. Dále platí zákaz na všech pracovištích, kde se zdržují i nekuřáci. Nekuřácké prostředí na jakémkoli pracovišti má podle zákona možnost stanovit a vyžadovat i sám zaměstnavatel. Není přitom povinností zřídit kuřárnu či jiné prostory vyhrazené kouření, a pokud tak zaměstnavatel přeci jen učiní, je to jen projevem jeho dobré vůle.

Za zajištění dodržování zákazu kouření na pracovišti je zodpovědný zaměstnavatel. V případě porušení zákazu kouření se zaměstnanci dopouští porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, což může vést i ke skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, a to i tím nejpřísnějších způsobem – okamžitým zrušením. Kouření může vést k okamžitému zrušení pracovního poměru např. pokud by se jednalo o zaměstnance pracujícího s výbušninami nebo hořlavými látkami.

Na dnešní dotaz odpovídala Romana Kaletová z advokátní kanceláře  Randl Partners.

Reklama

Související témata:

Výběr článků