Hlavní obsah

Poradna: Lze příplatky nahradit poskytováním benefitů?

3. 2. 2015, 7:00

Vedle mzdy, odměn a bonusů zaměstnavatelé často svým zaměstnancům poskytují i „něco navíc“. Jedná se zejména o benefity nejrůznějšího charakteru jako jsou stravenky, vstupy na sportoviště, masáže, poskytnutí služebního auta k soukromým účelům nebo třeba poukázky na výhodný nákup zboží. Je však možné těmito benefity nahradit příplatky ke mzdě?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Pracuji ve 12 hodinových směnách od pondělí do neděle včetně svátků a víkendů. Ty nám ovšem nejsou propláceny. Zaměstnavatel tvrdí, že máme benefit ve formě stravenek a flexipasů, které hradí v plné výši. Skutečně nám proto nemusí vyplácet žádné příplatky?

Poskytování benefitů

Zaměstnavatelé mohou zaměstnancům mimo jejich mzdu poskytovat i různé benefity. Je pouze na rozhodnutí zaměstnavatele, jestli bude benefity zaměstnancům poskytovat a za splnění jakých pravidel. Tato pravidla může zaměstnavatel nastavit dle svého uvážení, pouze nesmí zaměstnance diskriminovat a nesmí s nimi zacházet nerovně – nesmí tedy zvýhodňovat nebo naopak znevýhodňovat jednotlivé zaměstnance, kteří konají stejnou nebo obdobnou práci.

Pokud zaměstnanec splní pravidla pro přiznání benefitu, zaměstnavatel je povinen benefit poskytnout. Jestli zaměstnanci zároveň náleží ke mzdě ještě příplatky, odměny apod. není vůbec rozhodující.

Příplatky ke mzdě

Zákoník práce pro zaměstnavatele v soukromé sféře stanoví, ve kterých případech zaměstnanci nad rámec jeho mzdy náleží i příplatek ke mzdě. Jedná se o případy, kdy je práce konána za ve ztíženém prostředí nebo v době, která je pro výkon práce určitým způsobem neobvyklá (v noci, v sobotu a v neděli, ve svátek anebo přesčas). Pro každý příplatek je stanovena jeho minimální výše, kterou musí zaměstnavatel zaměstnanci vyplatit. Pouze v případě práce v noci a práce v sobotu a v neděli lze dohodnout, že příspěvek bude vyplácen v nižší výši. Nikdy však nelze sjednat, že by příplatek nebyl vůbec vyplácen.

Příplatky ke mzdě musí být zaměstnancům vždy vyplaceny a není možné je nahradit jiným plněním. Jedinou výjimkou je, že namísto příplatku za práci přesčas nebo práci ve svátek lze poskytnout náhradní volno. U práce přesčas je to věcí dohody zaměstnavatele a zaměstnance, u práce ve svátek zákon počítá přednostně s poskytnutím náhradního volna a naopak by se musel zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout na tom, že zaměstnanci bude poskytnut příplatek a ne náhradní volno.

Nelze proto zaměstnancům odpírat vyplacení příplatků ke mzdě s tím, že jim byl namísto toho poskytnut určitý benefit. A to ani v případě, že by hodnota benefitů převyšovala výši příplatků.

Zaměstnavatelé ve veřejné sféře se řídí zvláštními pravidly – jejich zaměstnanci nepobírají mzdu, ale plat, a také příplatky k platu a možnost jejich (ne)poskytování má jiná pravidla.

Shrnutí

Jestliže pracujete v noci nebo v sobotu a v neděli, náleží vám v obou případech příplatek ve výši alespoň 10 % vašeho průměrného výdělku. Je však možné se se zaměstnavatelem dohodnout, že vám bude poskytovat tyto příplatky v nižší výši nebo jiným způsobem (např. paušální částkou za kalendářní měsíc). Za práci ve svátek vám přednostně náleží náhradní volno, ale lze se dohodnout na poskytnutí příplatku namísto náhradního volna. Zaměstnavatel však nemůže výplatu příplatků nahradit poskytováním benefitů.

Odpovídal  Michal Peškar z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků