Hlavní obsah

Němečtí odborníci radí českým kolegům

6. 5. 2013, 12:00
Novinky, kil

Od loňského listopadu předávají zkušení kariérní poradci z Technické Univerzity v Chemnitz (Saská Kamenice) kolegům na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem své zkušenosti jak se vypořádat s nezaměstnaností absolventů.

Foto: Profimedia.cz

Ústecko se potýká také s poměrně vysokou nezaměstnaností absolventů vysokých škol.

Článek

„Semináře německých odborníků by měly vytvořit základ pro vznik univerzitního kariérního poradenství,“ upřesňuje prorektorka pro vědu prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., díky jejíž aktivitě je projekt realizován.

Univerzita má na uplatnění studentů zájem

Ústecko, kraj s nejvyšší nezaměstnaností, se potýká také s poměrně vysokou nezaměstnaností absolventů vysokých škol. Tento aspekt, jako jedno z kritérií pro určení výše finančních prostředků pro univerzitu i jednotlivé fakulty, ovlivňuje samotnou existenci vysokých škol v regionu. Pomáhat studentům vyhledávat pracovní příležitosti a ulehčit jim začlenění do pracovního prostředí je tedy v zájmu samotné univerzity.

Němečtí partneři naopak podporou českých studentů v získávání praktických zkušeností v saských podnicích reagují na nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, se kterým se tyto podniky potýkají.

Pomáhají nastartovat vlastní kariéru

Semináře jsou zaměřeny na usnadnění přechodu vysokoškolsky vzdělaných studentů do zaměstnání. Účastníci workshopů ze všech fakult univerzity jsou seznamováni se způsoby, jak studenty připravit k úspěšnému nastartování vlastní kariéry. Probíhá praktický nácvik vlastního poradenství i výuka dovedností potřebných ke snadnému začlenění do pracovního týmu.

Vedle seminářů pro zástupce fakult pořádají němečtí poradci také akce přímo pro univerzitní studenty. V únoru proběhlo přednáškové odpoledne a prezentace TU Chemnitz, koncem dubna se konala dvoudenní exkurze na univerzitě v Chemnitz a ve výrobních podnicích v Německu.

Reklama

Související témata:

Výběr článků