Hlavní obsah

Na co máte nárok, když jde dítě do školky

11. 9. 2015, 8:00
Právo, kil

Začátek školního roku je tradičně ve znamení konce rodičovské dovolené. Návrat do práce však nemusí být stresující. A to i přesto, že nástup potomka do školky je velkou životní změnou jak pro dítě, tak pro jeho rodiče.

Foto: Profimedia.cz

Nástup dětí do školy či školky znamená i konec rodičovské dovolené.

Článek

Už pět let za sebou nastupuje každé září do školky okolo 120 tisíc dvouletých a tříletých dětí a jejich rodičům tak končí rodičovská dovolená. S nástupem potomka do vzdělávacího zařízení přicházejí tradičně velké změny a mnohdy i problémy. Stihnout rodinu, práci, kariéru a nezapomínat myslet na sebe, jsou mnohdy téměř neslučitelné úkoly. Na zásadní věci, jako třeba péči o nemocné dítě, samozřejmě zákon pamatuje. Ale to, že ve škole či školce potomek do pozdních večerních hodin kvůli důležité poradě nepočká, musí rodič vyřešit se zaměstnavatelem sám.

Ne vždy musí být návrat do práce na plný úvazek šokem, začít pracovat se dá postupně

Ještě před nástupem do práce po mateřské či rodičovské dovolené, je proto dobré projednat možné problémy, které mohou nastat a stanovit si jasná pravidla. Třeba nejpozdější možný odchod z práce či možnost pracovat z domova, pokud není dítěti dobře a rodič ho musí vyzvednout dříve ze školy či školky.

Zákonný nárok na péči

Další komplikací může být, když dítě onemocní a nablízku není nikdo, kdo by ho pohlídal. Na doprovod potomka k lékaři má rodič ze zákona nárok na volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejdéle však na jeden den. Jedním dnem ale nemoc dětí většinou nekončí, je nutné zůstat s nimi doma delší dobu. I na to zákon myslí, a tak není nutné brát si dovolenou či neplacené volno.

„Při péči o potomka náleží rodiči tzv. ošetřovné, a to od prvního dne jeho nemoci. Ošetřovné stát vyplácí po dobu maximálně devíti kalendářních dní a vypočítává se z průměrného denního příjmu. Výjimku tvoří osamělé ženy, kterým je vypláceno ošetřovné po dobu až šestnácti kalendářních dní,“ vysvětluje Zuzana Kocurová, právnička z ČSOB.

Práce při rodičovské

Ne vždy musí být návrat do práce na plný úvazek šokem, začít pracovat se dá postupně. Pro sladění mateřské role s ostatními povinnostmi však žena potřebuje podporu nejen blízkých, ale i zaměstnavatele. „Celý vztah zaměstnavatel – zaměstnanec by měl být postaven na komunikaci a kompromisech. Je důležité vytvářet podmínky pro souběžný výkon rolí. Kupříkladu ČSOB má od roku 2008 Program pro rodiče, který nabízí podporu více než 900 rodičů na mateřské i rodičovské dovolené,“ připomíná Jana Skalková manažerka útvaru Rozvoje zaměstnanců v ČSOB.

Doplnit si kvalifikaci

Pro udržení si dovedností, sebevědomí a kontaktu se světem dospělých je dobré, když se během rodičovské mohou rodiče průběžně vzdělávat, udržovat si a doplňovat potřebnou kvalifikaci. „Nabízíme také možnost pracovního uplatnění až do výše poloviny úvazku. A to formou home office, individuálního rozdělení pracovní doby či sdíleného pracovního místa,“ dodává Skalková.

Rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou

Mateřská a rodičovská dovolená nejsou totéž. Mateřská souvisí s porodem a péčí o narozené dítě a trvá 28 týdnů. Přídavky po dobu mateřské dovolené (peněžitá pomoc v mateřství) nepřipadají ze zákona všem ženám. Nárok na ně mají maminky, které jsou v den nástupu na mateřskou dovolenou v zaměstnaneckém poměru a předchozích 270 kalendářních dní řádně platily zdravotní pojištění.

Rodičovská dovolená navazuje na tu mateřskou a o její délce rozhodují rodiče sami. Nejčastější trvá do tří let věku dítěte. Na rodičovskou dovolenou mohou nastoupit i muži. V případě, že rodička nesplní podmínky pro výplatu mateřské, začne pobírat rodičovský příspěvek ihned po narození dítěte. Jeho výše se odvíjí od délky rodičovské dovolené.

Zaměstnavatelé si podle ní začínají uvědomovat, že maminky jsou velmi důležitou skupinou zaměstnankyň. Mají know-how, jsou dynamické a výtečné v managementu času, protože při rodičovských povinnostech musely stíhat mnoho věcí najednou. Mimo to jsou i velmi loajální a motivované. „Dosavadní praxe jednoznačně potvrzuje, že poskytnutou podporu matky zaměstnavateli mnohonásobně vracejí zpátky,“ zdůrazňuje Jana Skalková.

Reklama

Související témata:

Výběr článků