Hlavní obsah

Komora účetních chce garantovat kvalitu svých členů

16. 6. 2014, 8:00
Novinky, kil

Podnikatelé v ČR velmi často podceňují důležitost odborně vedeného účetnictví. Jejich požadavky na kvalifikaci firemního účetního nebo externí účetní firmy nejsou dostatečně vysoké a tím dochází k mnoha problémům. Řada podnikatelů také na svých účetních vyžaduje vylepšování účetní uzávěrky. Kritické připomínky zazněly na konferenci u příležitosti 15. výročí založení Komory certifikovaných účetních (KCÚ).

Foto: Profimedia.cz

Komora chce zajistit odbornou způsobilost svých členů.

Článek

Komora, založená v dubnu 1999, se snaží nastavit vhodný standard účetních služeb poskytovaných v ČR. Jedním z kroků KCÚ k nápravě současných problémů proto bylo i spuštění projektu „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních“ v roce 2013, který vytvořila ve spolupráci se švýcarským partnerem veb.ch.

Přiblížit se švýcarskému modelu

„KCÚ chce tímto způsobem přiblížit české prostředí švýcarskému modelu, kde i bez státní regulace pracují účetní na odborné úrovni, a podnikatelé si uvědomují důležitost jejich služeb,“ prohlásil předseda komory Libor Vašek.

Odolat nátlaku podnikatelů

Podnikatelé v nemalé míře vyžadují od účetních netransparentní úpravy účetních závěrek. V této oblasti se proto KCÚ podle Vaška rovněž snaží o zlepšení. Veřejně takové praktiky odsuzuje a vypracovala mimo jiné etický kodex, kterým zavazuje své členy. Na konferenci byl proto také nemalý prostor věnován prezentacím a diskusi na téma právních a justičních aspektů různého nekalého chování účetních jednotek.

Chybí legislativní ukotvení profese

KCÚ byla založena v prostředí, kde profese účetního není na rozdíl od činnosti auditorů nebo daňových poradců zákonně ukotvena. Proto organizuje řadu školení a konferencí, které mají zajistit odbornou způsobilost jejích certifikovaných členů. Do budoucna chce KCÚ svoji činnost zaměřit také na studenty účetních oborů a podporovat u nich zájem o profesní kvalifikaci a tím dále zlepšovat situaci českého účetnictví.

„Patnáct let budujeme organizaci, která zajistí širokou nabídku prověřených odborníků v oblasti účetnictví, a myslím si, že se nám to daří. Certifikát od KCÚ vznikl podle řady zahraničních vzorů a garantuje v českém prostředí kvalitního účetního,“ zdůraznil předseda komory Libor Vašek.

Reklama

Výběr článků