Hlavní obsah

Zlín chystá II. etapu regenerace zeleně. Pomoci má dotace

2. 6. 2020, 16:15
Novinky, Redakce Novinky

Výsadba alejových stromů na veřejných plochách ve městě. To je výlučné zaměření připravovaného projektu II. etapy regenerace zeleně, který chystá Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína.

Foto: Magistrát města Zlína

Ilustrační foto

Článek

Předmětem projektu je výsadba 120 kusů alejových stromů na několika lokalitách území statutárního města Zlína. K financování investičního záměru chce Zlín využít dotace z Operačního programu životního prostředí.

„Po realizované I. etapě regenerace zeleně, pokračujeme s přípravou projektu další etapy, na jejíž financování plánujeme využít dotace. Výsadby alejových stromů – převážné domácích druhů jakou jsou lípy, duby, habry, javory a další – budou koncepčně začleněny do stávající zeleně, kdy je podpořeno nejvyšší stromové – kosterní patro zeleně. Sázet se bude například na Jižních Svazích v Centrálním parku, na přírodních loukách na Boněcku, na sídlišti Kúty nebo v Malenovicích,“ uvedl náměstek primátora města Zlína Bedřich Landsfeld.

Předpokládaná celková výše výdajů na realizaci II. etapy regenerace zeleně je zhruba 1 260 000 korun. Z toho dle podmínek operačního programu činí evropská podpora uznatelných nákladů projektu 60 procent.

„Město Zlín vysazuje každoročně stovky stromů, ovšem ne všechny plánované výsadby je možné do dotačního titulu Operačního programu životního prostředí zařadit. V případě získání dotace na tento projekt – II. etapa regenerace zeleně – by město mohlo získat finance zhruba ve výši 700 tisíc korun. Práce na výsadbě stromů jsou plánované na podzim 2021,“ dodal Bedřich Landsfeld.

V rámci první etapy regenerace zeleně v letech 2012–2015 bylo vysazeno přibližně 900 stromů a s cílem zajištění provozní bezpečnosti, dlouhodobé funkce a perspektivy stromů jich bylo 3500 kusů ošetřeno. Projekt podporuje nejen realizaci výsadby, ale i následnou dvouletou rozvojovou péči o vysazené stromy. Dle požadavků Operačního programu životního prostředí je také stanovena udržitelnost provedených výsadeb stromů na 10 let.

Celkové výdaje na I. etapu činily zhruba 28 milionů korun.

Reklama

Výběr článků