Hlavní obsah

Víte, jaký je rozdíl mezi lvem českým a lvem karlštejnským? Odlišuje je barva vyplazeného jazyka

24. 5. 2016, 17:11
Novinky, Šárka Petruželová

Celé Česko se nese na vlně oslav 700letého výročí narození tuzemského nejvýznamnějšího panovníka Karla IV. Ani jeho městys Karlštejn nezůstává stranou. Na počest výročí plánuje ve dnech 3. – 5. června velkolepé oslavy - a navíc si nechal ke svému historickému znaku navrhnout a udělit vlajku.

Foto: Alerion

Nový obecní prapor městyse Karlštejn, který bude zkrášlovat veřejná prostranství i interiéry úřední budovy.

Článek

Celým procesem městys provedl heraldik a vexilolog PhDr. Zdeněk Kubík z heraldické dílny Alerion. Ostatně věděli jste, že Karlštejn má ve znaku lva téměř shodného se lvem v českém státním znaku? V jejich vyobrazení je jeden nepatrný rozdíl – v tinktuře vyplazeného jazyka.

Ve chvíli, kdy heraldik či vexilolog připravuje návrh obecního symbolu, studuje dostupnou odbornou literaturu a pátrá v archivech o historii daného místa.

„V případě městyse Karlštejna se nám nedochovalo dobové znakové privilegium. Užívaný historický – tzv. vydržený – znak městyse je přitom téměř shodný se znakem českého krále, tedy i Českého království a malým státním znakem České republiky,“ vysvětluje heraldik PhDr. Zdeněk Kubík.

„Znak Karlštejna je pak kodifikovaný v publikaci Jiřího Čarka: Městské znaky v českých zemích z roku 1985. Zde uvedená figura dvouocasého lva ve znaku Karlštejna je v publikaci vyobrazena s drobným rozdílem od znaku státního, a to s červeným jazykem. Lev na malém státním znaku má přitom jazyk zlatý,“ vysvětluje dále.

Jazyk červený vs. jazyk zlatý

Ačkoliv městys Karlštejn v minulosti užíval lva i s jazykem zlatým, nyní se zastupitelstvo rozhodlo důsledně užívat korunovaného dvouocasého lva s jazykem červeným, tedy se záměrným "malým" odlišením od státního symbolu. V této podobě předložilo historický znak i Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na vědomí dalšího užívání.

Nově navržená, podvýborem schválená a předsedou PS udělená vlajka městyse tuto znakovou figuru korunovaného stříbrného/bílého dvouocasého lva s červeným jazykem a zlatou/žlutou zbrojí (tj. drápy) opakuje jejím převedením do bíle lemovaného červeného vlajkového listu. Bílý lem současně evokuje ohrazení hradu.

Karlštejn zkrášlí ucelená kolekce symbolů

Starosta městyse Karlštejn Petr Rampas se rozhodl městečko pod královským hradem pozvednout a k tomu neodmyslitelně patří i oficiálně uznané a především zhotovené heraldické a vexilologické ztvárnění, které přežije staletí a propojí tak mnoho generací jeho obyvatel.

„Obecní symboly jsme v minulosti neužívali, což chceme nyní změnit. Obecní znak v budoucnu zkrášlí všechna důležitá veřejná prostranství – uvítací cedule, ovály na významných budovách a další vyobrazení se znakem městyse pozvednou historický ráz místa a hezky navážou na významnou součást naší historie a tradice,“ uvádí starosta.

„Přemýšlíme také nad zhotovením slavnostních vyšívaných symbolů. Ty by mohly být v budoucnu ozdobou na významných místních událostech, oslavách a setkáních, vedle tištěných vlajek venkovních,” dodal.

„Každý znak a vlajka si s sebou nesou svůj příběh o vzniku města či obce, jejich rozvoji, životě místních obyvatel i významných událostech. Právě symboly obcí umí nejlépe vyprávět o historii, tradici i legendách a uchovat zdejší jedinečný příběh," uzavírá heraldik.

Reklama

Výběr článků