Hlavní obsah

V Rudickém propadání mizí voda s hřmotem jak v ďáblově sluji

13. 10. 2018, 10:36
Novinky, Vratislav Konečný

Do nitra země moravské se řítí s lomozem Jedovnický potok v romantickém údolí pod obcí Rudice. Propadá se do skal, proto místo dostalo název Rudické propadání. Zemská díra je to zajímavá, skutečná krása čeká vyvolené pod zemí, kam se dostanou jen speleologové. Rudice se nacházejí nedaleko Blanska.

Foto: Vratislav Konečný

Rudický větřák

Článek

Podle fotografií na informační tabuli u propadu je dole podzemní království. Rudické propadání je nejmohutnější krasový ponor u nás.

Jedovnický potok tu Ponorovou chodbou padá přes deset vysokých stupňů do hloubky 86 metrů. Jsou tu naprosto ojedinělé vodopády, pod kterými pokračuje voda prostorami 13kilometrového jeskynního systému, aby se vynořila v jeskyni Býčí skála.

Krkavčí Kolíbky

V úžlabině nad ponorem směrem k obci stojí skupina vápencových skal Kolíbky. Podobných útvarů je na území Moravského krasu - nejprve se území říkalo Moravské Švýcarsko, to se tu ale hovořilo německy - hodně. Švýcarskem byli dříve cestovatelé fascinováni, k Moravskému ještě třeba vzpomenou České, Saské a další.

Romantické skály využili filmaři v roce 1993 k natočení pohádky Sedmero krkavců. V pravěku tu žili lovci koní a sobů, jak o to svědčí kosterní nálezy.

Těžařská obec

Rudice jsou prastarou osadou, nyní velmi malebnou poklidnou obcí, s těžební tradicí sahající až do 10. století. Název vypovídá, že se tu těžila a zpracovávala železná ruda, když se její zásoby vyčerpaly, začali roku 1893 s těžbou křemitých písků, hlinek a jílů.

Rudu těžili nejdřív povrchově, nebylo jí tolik třeba, později se přešlo na klasickou důlní těžbu. V 19. století bylo otevřeno 12 šachet o hloubce 20-140 metrů. Dolování přineslo i zkázu některým domům, řadu museli zbourat, odnesla to i bývalá tvrz. Rudicím přišla prosperita nástupem hrabat ze Salmu. Od císaře získali dekret na výhradní právo výroby litiny v Rakousko-Uhersku, v roce 1860 se vytěžilo 175 tisíc metráků rudy.

V rudických vrstvách se nacházejí různé zkameněliny, také rudické geody – v dutinách horniny jsou krystaly křemence, chalcedonu, i bílého kašolongu.

Větřák je muzeem

V obci je tahákem větrný mlýn holandského typu z roku 1865, nyní muzeum archeologie, speleologie, minerálů, a také slouží jako infocentrum. Větřák mlel obilí až do 20. let minulého století. V  parku u mlýna je instalace hornin v geoparku, ukázka šachty a tavící pece z 10.-11. století.

Pocta rodákům

Nedávno byl v obci odhalen pomník letcům RAF, kteří se účastnili Bitvy o Británii, pilotům generálovi Karlu Trojáčkovi, plukovníkům Karlu Zouharovi a palubnímu střelci Vincenci Kocmanovi.

Propast pod poklopem je unikátem

Nedaleko mlýna se v místní části Trumpek nachází pod kanálovým poklopem propast. Zatím byla prozkoumána do hloubky 48 metrů, ale prostory jsou daleko hlubší. 

Když se do propasti naleje voda, za nějakou dobu doteče do Rudického dómu. Jeskyňáře čeká velké čištění od nánosů. 

Reklama

Výběr článků