Hlavní obsah

V Radobyčicích skončila rozsáhlá rekonstrukce Chatové ulice

26. 7. 2019, 11:57
Novinky, Miroslav Knotek

Chatová ulice v Radobyčicích, městské části na jihu Plzně, byla ještě na začátku dubna letošního roku prašná bez zpevněného povrchu, chyběly zde chodníky i vymezení dopravního režimu. Proto plzeňský centrální obvod přistoupil k její celkové rekonstrukci, která byla dnes po patnácti týdnech dokončena.

Foto: Miroslav Knotek
Článek

„Účelem rekonstrukce bylo odstranění dopravních závad na komunikaci, vymezení dopravního režimu, provedení odvodnění a nahrazení dosluhujícího veřejného osvětlení novým,“ uvedl I. místostarosta obvodu Petr Baloun.

„Komunikace zajišťuje dopravní obsluhu přilehlé zástavby rodinných domů, a přestože se ulice jmenuje Chatová, tak se již od počátku devadesátých let minulého století jednalo o oblast určenou k trvalému bydlení. Díky rekonstrukci je zde nyní doprava bezpečnější a celkově se zlepšilo životní prostředí všech obyvatel.“

Chatová ulice byla revitalizována firmou BERDYCH plus spol. s. r. o. v délce téměř 440 metrů, od hrany napojení na Štefánikovu ulici až před křižovatku s Kruhovou ulicí. Výstavba zahrnula například i parkovací zálivy či zpomalovací pás, průběžně byly řešeny také konkrétní požadavky majitelů sousedních nemovitostí, jejichž většinu se podařilo uspokojit i díky osobní účasti I. místostarosty na vybraných kontrolních dnech stavby.

„Protože nedaleko dané lokality sám bydlím, tak některé požadavky jsem řešil například i při sobotní procházce se psy,“ dodal Petr Baloun.

Výše částky za realizaci stavby firmou činí 9 842 653 Kč (vč. DPH), po započtení nákladů na technický a autorský dozor a projektové dokumentace pak cena za dílo přesáhne hranici 10 milionů Kč.

„Původní stav Chatové ulice byl již neúnosný, proto jsem velmi rád, že se místní obyvatelé dočkali této úpravy a ulice získala charakter městské komunikace – obytné zóny,“ doplnil David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

Reklama

Výběr článků