Hlavní obsah

V Klokotech nechal Jan Žižka upálit adamity, jeho bratr tu prý sloužil jako duchovní

4. 6. 2014, 21:23
Novinky, Petr Hejna

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v je doslova na dohled od Tábora v jeho dnešní příměstské části Klokoty. Ambit obepínající areál s nárožními kaplemi je bohatě zarostlý popínavými růžemi, proto působí málem pohádkově.

Foto: Petr Hejna
Článek

Kostel a klášter vznikly v místech bývalého gotického farního kostela s tvrzí písemně doložených již v 13. století coby majetek Vítka Vítkovce. Kostel zdevastovaný z časů husitských válek byl přiveden k životu roku 1440 díky aktivitě Petra Růže, táborského měšťana.

Po zakoupení Klokot (předtím připadajících Táboru) Didacusem á Convero začala přestavba kapacitně nedostačujícího kostela, zakončená roku 1743 dokončením ambitu (již roku 1714 však byl v zásadních rysech kostel hotov). Nedlouho poté pro změnu pruští vojáci odvedli své dílo zkázy, a tak opět poté vypukly stavební práce, aby svatostánek mohl být roku 1756 znovu vysvěcen.

Do areálu vede vstupní brána na východní straně, rohové kaple jsou zasvěceny Panně Marii Růžencové, sv. Anně, sv. Vavřincovi a sv. Vojtěchovi, další světec - sv. Jan Nepomucký, má výklenkovou kapli v západní stěně. Uprostřed stojí jednolodní kostel s bočními kaplemi s lunetami. Obraz Panny Marie Klokotské je dominantou oltáře z postříbřeného zlata.

Objekt je volně přístupný a nabízí příjemné chvíle v klidu útulné zahrady a ambitu s lunetami a plastikami křížové cesty.

Klokoty jsou v historických pramenech uváděny ještě před Táborem, a to  roku 1220. Tamní fara je zmiňována od roku 1356, traduje se, že od roku 1389 zde sloužil coby duchovní Mikuláš Žižka, podle Augusta Sedláčka bratr samotného husitského vůdce Jana Žižky.

Klokoty byly též baštou hnutí prostopášných adamitů, a to tak vyhraněným způsobem, že navrch v jejich hrátkách získaly homosexuální styky. Zásadně netolerantní bojovník Žižka jich proto na dobrých sedmdesát (snad až bezmála sto) nechal roku 1421 upálit na místní faře.

Křížovou cestou podle hřbitova dojdeme k lesní kapli Panny Marie u Dobré vody, kde se kdysi měla dětem zjevit Panna Maria, což vedlo k vybudování kaple, která dnes nese podobu z časů barokní přestavby. Vodě byly přisuzovány léčebné účinky.

Další, vydatnější pramen sv. Eleonory s malou kapličkou, je možno najít "u sousedů" v Táboře na protějším břehu Lužnice hned za mostem na Bechyni. Ten je považován za radioaktivní a měl by příznivě působit na kosti a klouby.

Na kopci nad pramenem leží obec Horky, v níž se kutalo stříbro. Štoly jsou zatopené od časů majitelů dolů, kterým byl rod Vítkovců. Než by důl vydali Přemyslu Otakaru II., volili jeho zaplavení a destrukci.

Reklama

Související témata:

Výběr článků