Hlavní obsah

V Bílině budou kontrolovat ukládání odpadu živnostníky

14. 6. 2011, 15:09
Novinky, František Krejčí

Strážníci Městské policie Bílina společně s pracovníky odboru životního prostředí se v příštích dnech zaměří na kontroly odpadu produkovaného živnostníky a podnikatelskými subjekty.

Foto: Městská policie Bílina

Nelegálně uložený odpad - ilustrační foto

Článek

Kontroly budou prováděny na základě množícího se nešvaru, kdy živnostníci či podnikatelé za svoz odpadu neplatí a odpad ukládají do kontejnerů na úkor platících občanů Bíliny. Kontejnery jsou poté přeplněny a pro běžného občana tak nastává problém. 

Jak vyplývá z vyjádření ředitele bílinských strážníků Pavla Ryjáčka, bude se jednat o kontrolní akci, která bude probíhat v dlouhodobém horizontu. Kontroly budou prováděny na základě informací Městských technických služeb Bílina.

MTSB v poslední době zaznamenaly zvýšené množství nelegálních odpadů, které do kontejnerů nebo vedle nich ukládají živnostníci či podnikatelé. Ti s největší pravděpodobností nemají smlouvy o likvidaci odpadu s žádnou firmou oprávněnou k likvidaci odpadu, a proto odpady ukládají načerno do kontejnerů či popelnic určených pro občany nebo dokonce i vedle těchto nádob. Jde o protiprávní jednání, které je navíc prováděno na úkor občanů Bíliny, jenž za svoz odpadu řádně platí poplatky.

Městská policie na základě informací MTSB a z vlastních poznatků vytipovala ke kontrole několik subjektů. Odbor životního prostředí bude nyní za asistence strážníků postupně prověřovat, zda tyto subjekty mají smlouvu o likvidaci odpadu s městem potažmo s MTSB či jinou oprávněnou firmou a zda odpady skutečně a řádně podle smlouvy likvidují.

V případě zjištění protiprávního jednání ze strany podnikatelů je odbor životního prostředí oprávněn uložit ve správním řízení pokutu až do výše 300 000 Kč.

Reklama

Výběr článků