Hlavní obsah

Uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská a výzvy 21. století

9. 11. 2019, 20:06
Novinky, Pavlína Gulevičová

Aktuálně řada škol v Evropě čerpá ze z nabytých zkušeností z nedávno uzavřených projektů, a zároveň plánuje žádosti v rámci programu výzev Erasmus+ pro rok 2020. Jde o program, podporující spolupráci ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a sportu, a je nástupcem Programu celoživotního učení.

Foto: Mgr. Pavlína Gulevičová

Partner stínování Erasmus+ Španělsko Sierra Magina

Článek

Erasmus+ je program financován z evropských fondů, a část z nich se podařilo získat pro vzdělávání učitelů a žáků na „Keramce“ - Uměleckoprůmyslové škole keramické a sklářské v Karlových Varech. Projektem Učíme se v Evropě, držíme krok, pro úspěšnou budoucnost, završila škola již svou 3. etapu vzdělávání zaměstnanců ve školství KA1.

Cílem byla příprava a motivace pedagogického sboru a vedení, navazující podpora žáků všech studijních i učňovských oborů, které „Keramka“ nabízí. Kromě sklářů jsou to zejména úspěšné projekty v Evropě pro keramiky, oděvní design, fotografii a média, grafický design, i pokračující evergreen, kdy škola koordinuje 5 zemí (+ další zájemce) pro ekology a chemiky.

Cílem bylo prohloubení jazykových, didaktických a odborných znalostí vyučujících všeobecných a odborných předmětů, s perspektivou rozšíření výuky o odbornou terminologii v angličtině u odborných předmětů.

Podnětné jsou pak možnosti rozšiřujícího studia, včetně zaměření na současné metody a jejich přenos do praxe. Výstupem ze z jazykových či metodických kurzů a seminářů pro učitele bylo i navázání kontaktů s potenciálními partnery.

To je klíčové pro tzv. „stínování“ učitelů, kdy na partnerských školách sledují, analyzují a diskutují fungování školského systému, způsob výuky a přebírají vhodné postupy a metody pro inovace ve vlastní škole. Vzájemná výměnu, tedy česko-španělské "stínování" se podařila právě týmu z "Keramky", a získali tak nového partnera pro projekty partnerství se studenty nebo dlouhodobější stáže, tentokrát ve španělské Siera Magině v Andalusii.

Karlovarská škola tak aktivně sleduje trendy v umění, řemeslech i ve vědě, to ukázala i během dne otevřených dveří 24. října. Aktuálně probíhá architektonická soutěž na stavbu nové části budovy školy a účastníci aktivit programu Erasmus+  se během mobilit - studijních výjezdů -  inspirovali v  partnerských školách v Evropě a sbírali podněty a návrhy nabídnuté pro architektonické řešení budovy, odpovídající povaze a potřebám školy.

Reklama

Výběr článků