Hlavní obsah

Středním školám působícím v oblasti gastronomie a hotelnictví se otevírá nový projekt ECVET

24. 5. 2013, 13:50
Novinky, Kamila Biddle

Střední školy vyučující obory kuchař a recepční, mají jedinečnou příležitost zapojit se do mezinárodního projektu rozvíjejícího evropský kreditní systém ECVET. Mezinárodní mobilita žáků podporuje přenositelnost uznávání výsledků učení napříč evropskými státy.

Článek

Ve spolupráci s Rakouskem a Slovenskem se v ČR rozjíždí dvouletý projekt podporující mobilitu žáků odborných škol hotelového / gastronomického zaměření. Cílem projektu ECVET Tour II. je přenést poznatky a metody vytvořené v rakouském prostředí odborného vzdělávání, upravit je ve spolupráci s odborníky na podmínky českého a slovenského školství a vytvořit tak systémové nástroje pro zavedení a experimentální odzkoušení kreditního systému vzdělávání žáků.

Školy se mohou do projektu aktivně zapojit. Pracovním komunikačním jazykem projektu je angličtina, v rámci realizace stáží se předpokládá také posílení jazykových znalostí němčiny či slovenštiny. Školy zapojené do projektu budou mít, kromě možnosti vyslat žáky na pilotní výměnný studijní pobyt, zejména možnost spolupodílet se na vytváření jednotek učení.

Na středních školách je zavádění kreditního systému zatím v počátcích, nicméně se jedná o účinnou cestu, jak hodnotit znalosti a dovednosti získané během praxe či studia v jiné zemi. Nástroje založené na ECVET principech pomáhají modernizovat odborné vzdělávání, rozvíjejí komunikační prostředí mezi školami navzájem a posilují vazby mezi odbornými školami a zaměstnavateli. Podle názoru odborníků se v ČR jeví jako vhodné propojení nástrojů ECVET se systémem budované Národní soustavy kvalifikací.

Projekt v ČR realizuje EDUcentrum, o. s. Školy se zájmem o vstup do projektu se mohou hlásit nejpozději do konce května.

Projekt ECVET Tour II. pro obory profesí kuchař a recepční je financován s podporou Evropské komise a je realizován v rámci programu Leonardo da Vinci - Přenos inovací.  

Reklama

Související témata:

Výběr článků