Hlavní obsah

Putujte regionem s Region Slovácko Pasem v kapse

1. 5. 2015, 18:18
Novinky, Renáta Polišenská

Benefitní systém k podpoře návštěvnosti turistické oblasti Slovácko, který v minulém roce Region Slovácko ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy a Sdružením obcí pro rozvoj Baťova kanálu uvedli do zkušebního provozu, bude v letošní turistické sezóně znovu nabízen.

Foto: Renáta Polišenská
Článek

Region Slovácko Pas je realizován již druhým rokem. V současné chvíli se do projektu zapojilo více než 40 subjektů. Pas lze získat u 23 vydavatelů, kterými jsou informační centra a ubytovací zařízení regionu. Výhody ve výši 20 procent lze čerpat u 20 poskytovatelů z oblastí Památky a expozice, Baťův kanál, Relax a zážitky a ve výši 10 procent v oblasti Víno a gastronomie.

„Region Slovácko Pas je živý projekt. Denně se nám hlásí další subjekty, které mají zájem se zapojit, což nás velmi těší. V projektu jsou zapojeni velcí tahouni regionálního cestovního ruchu, jako jsou Archeoskanzen a Živá voda na Modré, půjčovny lodí na Baťově kanále, Aquapark Uherské Hradiště nebo Kovozoo Staré Město, ale i menší muzea či další méně známá turistická lákadla, která chceme touto cestou podpořit,” řekl Ing. Stanislav Blaha, předseda správní rady Regionu Slovácko.

„Po zkušenostech z minulého roku, kdy jsme benefitní systém testovali, jsme zjednodušili administrativu vydávání karet tak, aby se minimalizovala pracnost zejména pro hotely. Naší snahou je rozšiřovat území, na kterém je benefitní karta vydávána, ale také zdokonalovat technologie. Postupně bychom chtěli dosáhnout platnosti benefičního systému pro celou Východní Moravu,” přiblížila současný stav Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.

Na rozdíl od jiných benefitních systémů v České republice je Region Slovácko Pas nabízen zdarma. Návštěvník regionu získá pas ve vybraných ubytovacích zařízeních nebo stejně jako místní obyvatelé v informačních centrech regionu jako bonus při nákupu regionálních upomínkových předmětů nad 200 Kč.  Stačí uvést pouze jméno a počet osob, které budou výhody čerpat. Platnost pasu je omezená – při vydání v informačních centrech na 7 dnů, v ubytovacích zařízeních pak délkou pobytu.  

Společně s pasem získá držitel i tištěné informace o tom, kde lze výhody čerpat na základě předloženého pasu. Slevy je možné čerpat opakovaně po dobu platnosti karty.

„Věříme, že tato naše společná aktivita přispěje výraznou měrou, jednak ke zvýšení návštěvnosti turistických lákadel, ale také k prodloužení délky pobytu návštěvníků našeho regionu,” dodal Ing. Stanislav Blaha.

Další informace k projektu získáte na www.slovacko.cz nebo na www.vychodni-morava.cz

Reklama

Výběr článků