Hlavní obsah

Primátor Baxa přijal na radnici významnou osobnost plzeňské historie

14. 1. 2011, 17:30
Novinky, Alena Lochmannová

Zítra oslaví významné životní jubileum doc. PhDr. Bohumil Jirásek, vysokoškolský pedagog a literární historik, jehož život je významně spjat s plzeňskou Západočeskou univerzitou, především tedy s Pedagogickou fakultou této univerzity.

Foto: Magistrát města Plzně - archiv

Zítra oslaví významné životní jubileum doc. PhDr. Bohumil Jirásek, vysokoškolský pedagog a literární historik.

Článek

V dnešních dopoledních hodinách přivítal primátor města Plzně Martin Baxa v prostorách plzeňské radnice významnou osobnost plzeňské historie, vysokoškolského pedagoga a spisovatele doc. PhDr. Bohumila Jiráska, CSc. Setkání se uskutečnilo při příležitosti Jiráskova významného životního jubilea. Zítřejším dnem završí literární historik krásných osmdesát let.

Jirásek se narodil 15. ledna roku 1931 v Pavlíkově. Na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni začal působit v roce 1965. Věnoval se především výuce literatury první poloviny 20. století, analýzy a interpretace literárních textů nebo literatury pro děti a mládež.

Literatura se stala jeho životní náplní, zaměstnáním i koníčkem. Z jeho vlastních literárních počinů nelze nezmínit Kalamář plzeňský, monografii Ladislava Stehlíka nebo Dějiny literatury v západních Čechách.

S jeho tvorbou se Plzeňané nejčastěji setkávají v rámci měsíčníku Plzeňský literární život (Plž), kde publikuje své recenze literárních děl a dalších příspěvků tematicky zaměřených na literaturu.

Reklama

Výběr článků