Hlavní obsah

Přestupní dopravní uzel Ostrava-Hulváky bude otevřen první zářijový den

29. 8. 2015, 9:23
Novinky, Josef Zajíc

Již od 3. července letošního roku je ve zkušebním provozu nový dopravní uzel MHD v Ostravě - Hulvákách. Optimalizuje dopravu městské hromadné dopravy a zlepšuje přestup mezi autobusovou, trolejbusovou a tramvajovou dopravou.

Foto: Josef Zajíc

Přestupní uzel Hulváky v Ostravě. 29.8.2015.

Článek

Termín zahájení stavby byl 28. dubna 2014 s celkovými náklady ve výši 59 miliónů Kč. Vzhledem k tomu, že byly v průběhu stavby zjištěny komplikace, byla stavba zastavena. 

Byly zjištěny problémy se založením stavby, které byly zapříčiněné nedostatečně zasypanými suterény původní stavby. Byla objevena existence směsného odpadu pod komunikací (zeminy, zbytky cihelné drtě, betonu, dřeva, kovových prvků a dalšího materiálu).

Z těchto důvodů byl 9. března 2015 uzavřen dodatek ke smlouvě o díle se zhotovitelem stavby - STRABAG, a. s. a investorem Statutárním městem Ostrava. Náklady s vícepracemi (11 375 938 Kč) se zvýšily na konečnou částku 70 451 833 Kč. Na nákladech se podílí dotace z ROP Moravskoslezsko, v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst ( IPRM). Byl určen termín aktuálního dokončení stavby na 1. září 2015.

Stavba Přestupní uzel Hulváky zahrnuje výstavbu objektu se sociálním zařízením pro řidiče a veřejné WC, výstavbu objektu měnírny pro posílení energetické bilance trolejbusové dopravy, výstavbu nových komunikací, chodníků a cyklostezky, přístřešků u zastávek MHD, městský mobiliář, lavičky, odpadkové koše, popelníky - zároveň i rozšíření kamerového systému a vybudovaní inteligentních zastávek, výstavbu inženýrských sítí a zeleně.

Přestupní uzel  Hulváky sousedící s ulicí 28. října bude uveden do stálého provozu pro veřejnost 1. září.

Reklama

Související témata:

Výběr článků