Hlavní obsah

Ostravu a její okolí nadále sužuje smog

2. 2. 2011, 13:36
Novinky, Josef Zajíc

Celý den v úterý 1. února sužoval Ostravu a okolí smog. Místní hromadná doprava jezdila zadarmo. Podniky, které nejvíce přispívají ke znečištění ovzduší, přistoupily k omezení výroby.

Foto: Josef Zajíc

Dopolední Poruba v úterý 1. února v 9.50. Pohled s Domova sester.

Článek

Na této situaci se podepisují nevhodné meteorologické podmínky. Zašli jsme na Český hydrometeorologický ústav v Porubě. Tam nám příčiny této situace vysvětlila paní RNDr. Vladimíra Volná, odborná pracovnice v ochraně čistoty ovzduší.

"Na vině je inverze, která zasáhla náš region. Jde o meteorologický jev, kdy na horách jsou vyšší teploty než v údolí, vytváří se zádržná vrstva, nedochází k dostatečnému promíchávání vzduchu, škodliviny se v daném území hromadí a vzniká smog," uvedla.

Pro kontrolu ovzduší slouží v MS kraji 12 automatických monitorovacích stanic, 7 manuálních a 5 kombinovaných stanic. Na nich se měří koncentrace škodlivých látek škodících lidskému organismu. Především suspendovaných částic PM10 ( částice prašného aerosolu s aerodynamickou velikostí do 10 mikrometrů). Na základě vyhodnocení koncentrací škodlivin v ovzduší a rozptylových podmínek jsou pak vyhlašovány signály pro obyvatele.

O této problematice nás poučil RNDr. Roman Volný, vedoucí regionálního předpovědního pracoviště ČHMÚ.

"V případě očekávání vzniku tzv. smogové situace se uplatňuje Vyhláška 373/2009 Sb. - Signál upozornění. Ten následuje v případě překročení 24hodinové průměrné koncentrace suspendovaných částic PM10 přes 100 mikrogramů na jeden metr krychlový a za předpokladu trvání situace nejméně 8 hodin a splnění dalších stanovených podmínek. Signál regulace následuje po překročení 24hodinového průměru koncentrace částic PM10 přes 150 mikrogramů na metr krychlový za předpokladu trvání situace nejméně 8 hodin. V Ostravě byla 1. února nejhorší situace okolo 10. až 12. hodiny. Během středy 2. února nebude možno s největší pravděpodobností signál regulace v Moravskoslezském kraji odvolat, přestože 24hodinová koncentrace částic PM10 se již mohou pohybovat pod vyhláškou stanovenými imisními limity," informoval RNDr. Volný

Další informace najdete na stránkách ČHMÚ: www.chmi.cz

Reklama

Související témata:

Výběr článků