Hlavní obsah

Odborná konference se zaměřila na prevenci chudoby a budování osobní prosperity

3. 12. 2019, 17:04
Novinky, Renata Majvaldová

Pedagogičtí a sociální pracovníci, zástupci veřejného a neziskového sektoru a další se 28. listopadu sešli v Centru současného umění DOX v Praze-Holešovicích na konferenci zaměřené na prevenci a zmírňování následků chudoby, na principy budování osobní prosperity a kultivaci výuky zdravých finančních návyků.

Foto: Miroslav Lepeška

Senátorka Jitka Chalánková na konferenci o osobní prosperitě

Článek

Inspirativní setkání na téma Osobní prosperita – cesta udržitelného rozvoje společnosti zahájily zakladatelky yourchance o. p. s. Gabriela Křivánková, předsedkyně správní rady a ředitelka společnosti Jana Merunková, která uvedla, že konference je příležitostí pro setkání a diskusi nad proměnami doby, které probíhají neskutečně rychle a je třeba mladé lidi na tento trend náležitě připravit.

Vedoucí iCentra OSN v Praze Michal Broža pohovořil o naplňování cílů udržitelného rozvoje definovaných OSN. Klíčová při něm podle něj je globální spolupráce.

Na jeho vystoupení navázala ředitelka yourchance o. p. s. Jana Merunková, která poukázala na to, že prvotní impulz pro rozvoj finanční gramotnosti v novodobé historii přišel v 90. letech možná trochu překvapivě z Indie od profesorky Jeroo Billimoria, která v projektu Aflatoun pracovala s dětmi z ulice.

Tato inciativa dala následně vzniknout celosvětovému projektu Global Money Week (GMW), jehož národními koordinátory jsou v ČR právě také yourchance. Od 1. ročníku v roce 2017 počet účastníků kampaně rychle roste. Z úvodních 4 300 žáků a studentů, přes 10 400 v roce 2018 na letošních 17 200 účastníků. Cílem pro příští rok je hranice 20 000.

Jana Merunková dále přiblížila vznik společnosti yourchance Global a její první zahraniční aktivity – na Slovensku, v Itálii a na indonéském ostrově Lombok. „Smyslem vzniku a působení yourchance Global je mezinárodní výměna know-how a zkušeností v oblasti budování osobní prosperity,“ doplnila.

O situaci mladých po odchodu z dětských domovů pohovořil Jan Sedláček, výzkumný pracovník Masarykova ústavu vyšších studií ČVÚT. Představil čtyřletý výzkum PERSIST mapující principy fungující při vstupu mladých z dětských domovů a pěstounské péče do běžného života a jejich uplatnění na trhu práce.

Během prvního roku výzkumníci oslovili skupinu osob, které jsou mimo dětský domov 10-40 let. Zjistili například, že čím déle žilo dítě v dětském domově, tím lépe pak mladý dospělý po odchodu z dětského domova navazoval a udržoval partnerské vztahy. Stejná úměra platí také pro udržení si zaměstnání.

Cílem výzkumu je podle Sedláčka zajistit objektivní pohled a relevantní informace o schopnosti začleňování osob opouštějící náhradní rodinnou výchovu a jejich schopnosti uplatnění na trhu práce.

Vznik nezávislé platformy „Naše peníze“ koordinující napříč ČR činnosti rozvíjející podnikavost a finanční gramotnost, na konferenci oznámila Jana Merunková z yourchance.

O zásadních otázkách v oblasti náhradní rodinné výchovy přišly na pozvání moderátorky panelu Gabriely Křivánkové diskutovat čtyři fundované odbornice: senátorka Jitka Chalánková, ředitelka dětského domova a předsedkyně Federace dětských domovů Jana Koubová a manažerky integračního programu Začni správně, Dominika Šenková a Marcela Belicová.

Konferenci pořádala yourchance o.p.s. pod záštitou Centra OSN v Praze ve spolupráci s Masarykovým ústavem vyšších studií a finanční podporou TAČR.

Reklama

Výběr článků