Hlavní obsah

Na zámek Chudenice se vrátil Humprecht Czernin

23. 6. 2019, 11:19
Novinky, Hana Jakubčíková Sádlíková

Na Starý czerninský zámek do Chudenic se vrátil Humprecht Jan hrabě Czernin z Chudenic. Jeho portrét nyní zdobí velkou zámeckou jídelnu.

Foto: ilustrační foto z archivu pana Ludvíka Pouzy

Na zámek Chudenice se vrátil Humprecht Czernín

Článek

„Tento obraz byl na náš zámek dlouhodobě zapůjčen rodinou pana Czernina. Jde o kopii slavné malby od malíře Karla Škréty nyní visící v pražské Národní galerii. Tuto kopii namaloval v roce 1913 Josef Schober z Krásného Dvora. Existuje sice mnoho kopií, ale tato patří mezi nejzdařilejší,” prozradil pověřený správce zámku Chudenice Ludvík Pouza.

„Humprecht má k Chudenicím velký vztah. Udržel městečko a celé panství v czerninských rukách a má zásluhy na tom, že Leopold I. posílil práva městečku Chudenice co se týče trhů a dalších výhod. Humprecht Jan byl zároveň stavitelem Czerninského paláce v Praze a zámku Humprecht u Sobotky,” pokračuje Pouza.

Humprecht Jan říšský hrabě Czernin z Chudenic byl český aristokrat a diplomat. Jeho otcem byl hejtman Bechyňského kraje Jan Křtitel Adam, svobodný pán Czernín z Chudenic, a matkou Zuzana Homutová z Harasova, hrdá příslušnice starého českého rytířského rodu.

Od roku 1650 působil Humprech ve Vídni jako komoří arcivévody Leopolda Habsburského (1640-1705), mladšího syna Ferdinanda III. a pozdějšího římskoněmeckého císaře a českého a uherského krále Leopolda I.

„Tomu hrabě Černín věrně sloužil a radil mu po celý život. I díky tomu se z obou mužů stali osobní přátelé. V roce 1655 byl Černín jmenován přísedícím zemského soudu, v roce 1657 se stal jedním z místodržících Českého království. V roce 1658 byl přítomen zvolení a korunovaci Leopolda I. na římského císaře ve Frankfurtu nad Mohanem. V letech 1660–1663 byl císařským vyslancem v Benátkách. Leopold I. ho také učinil svým tajným radou. V roce 1675 mu byl udělen nejvyšší habsburský řád – Řád Zlatého rouna,” dodal zastupující správce zámku Ludvík Pouza.

Otevírací doba na Starém czerninském zámku

Út - ne, svátky 9.00 - 16.00 hodin

První prohlídka zámku začíná na začátku otevírací doby a následně prohlídka zámku vychází obvykle v každou celou.

Poslední prohlídka začíná hodinu před ukončením otevírací doby.

Prohlídky s průvodcem jsou limitovány počtem návštěvníků: minimální počet návštěvníku je stanoven na 5 osob, maximum návštěvníků v prohlídce je 30 osob.

Časy prohlídek určuje správa zámku.

Reklama

Výběr článků