Hlavní obsah

Na Kunětické hoře, Rumburakově hradu, je zakopán poklad opatovických mnichů

24. 3. 2017, 16:33 • Aktualizováno 24. 3. 2017, 18:13
Novinky, Vratislav Konečný

Do dáli ční v rovině u Pardubic čedičový vrch značně těžbou olámaný, s hradem na vrcholu. Pevnost se zalíbila filmařům, posloužila jako hrad čaroděje Rumburaka v pohádce o princezně Arabele. Daleko starší legenda sem umístila pověst s reálným základem. Zakopaný poklad z kláštera v Opatovicích.

Foto: Miloš Jelínek

Kunětická hora, sídlo husitského hejtmana Diviše Bořk a čaroděje Rumburaka

Článek

Zlato se změnilo ve víno

Opatovice již klášter dávno nemají, v roce 1421 ho vyplenili husité, mniši odešli do Slezska, pokud přežili řádění kališníků.

Před drancováním ale měli ukrýt do sudů poklad a odvézt na Kunětickou horu. Hradní pán poznal, že se nejedná o víno, poklad si přivlastnil a mnichům vrátil sudy naplněné hroznovým mokem. Těžko dokazovat, co bylo původně v sudech.

Ale zakopání v čedičové skále bylo asi nemožné, leč pověst je to hezká. Podobně tu jako v Blaníku, má sídlit svatováclavské  vojsko. Zřejmě zálohy hlavního stanu.

Husitská pevnost

Hrad, možná královský, tu stál již koncem 14. století. Známým se stal za držení radikálního husitského hejtmana Diviše Bořka z Miletínka, který nejprve vypálil opatovický klášter a přivlastnil si jeho pozemky. Bořek posléze přešel na stranu umírněných pánů, kteří již nechtěli nechat plundrovat zemi. Byl vítězem v bitvě u Lipan.

Kolem roku 1423 přestavěl Kunětickou horu v husitskou pevnost se zázemím pro zimování polních vojsk. Po Bořkově smrti panství upadalo, nakonec bylo prodáno roku 1491 Vilémovi z Pernštejna. Ten provedl renesanční přestavbu, krajinu na Pardubicku „zaplavil“  rozsáhlými rybníky, v dalších stoletích je vysušili a přeměnili na ornou půdu.

Zkázu přinesla třicetiletá válka, hrad vypálili a pobořili Švédové. Ruinu začala posléze narušovat těžba čediče. To ustalo až v roce 1920, kdy se stala Kunětická hora majetkem Muzejního spolku, tehdy začaly rekonstrukční a záchranné práce.

Zpátky do pohádky

„Letošním největším lákadlem – hlavně pro dětské návštěvníky – bude výstava Zpátky do pohádky. Od května do září vystavíme v interiérech hradního paláce desítky kostýmů z oblíbených pohádek, jako je Lotrando a Zubejda, Ať přiletí čáp, královno, Rumplcimprcampr, O princezně, která ráčkovala a mnohých jiných. Chybět mezi nimi nebudou ani Krkonošské pohádky – s Ančetem, Kubou, hajným, Krakonošem a Trautenberkem,“ informoval kastelán Miloš Jiroušek.  

Hrad je oblíbeným výletním místem, poskytuje krásné výhledy do okolí (Krkonoše, Orlické hory, Železné hory), má za sebou bouřlivou historii, zčásti zůstalo zachováno majestátní opevnění, sestávající se mimo jiné z šesti strážních bran, hlídajících kdysi přístupovou cestu, a dva rondely. Nabízí dva prohlídkové okruhy s možností jejich kombinace, přičemž hradní palác si návštěvníci procházejí samostatně, bez průvodce, s tím, že kdo chce, může si ve stanovené časy přijít poslechnout výklad o historii.

Vzpomínají na Arabelu

„Ona je Kunětická hora vůbec pohádkové místo. Např. tu má svou sluj největší drak, který kdy obýval české hrady a zámky. V sedmdesátých letech se tu navíc natáčel seriál Arabela. Tehdy se Kunětická hora proměnila v sídlo uprchlého čaroděje druhé kategorie Rumburaka. Na Rumburakově hradě sloužili Mekota, Blekota, Jekota, Fantomas tu na poslední chvíli (jak bylo ostatně jeho dobrým zvykem) zachraňoval unesenou princeznu Arabelu," dodal kastelán.  

Reklama

Výběr článků