Hlavní obsah

Jedno z nejkrásnějších míst Šumavy je dobře ukryto

5. 4. 2020, 10:27
Novinky, Jan Kaše

Šumava poskytuje překrásné scenérie. Existuje však místo, na které nevedou žádné turistické značky, a přesto vám nabídne asi jeden z nejhezčích smyslových zážitků.

Foto: Jan Kaše

Výhled na Šumavu

Článek

Silnice, která z Hartmanic pozvolna klesá k Otavě, se zarývá mezi zdejší kopce. Ty nejsou na první pohled ničím zajímavé, a to až do chvíle, než spatříme obrovský kus Šumavy. A stačí nám k tomu přibližně nadmořská výška 650 metrů.

Údolí jako na dlani

Jde o kopec, nacházející se mezi Novým Městečkem a Dolejším Krušcem, malou a nenápadnou vesničkou. Pokud vystoupáme až na kraj lesa, nebudeme litovat (také je možné zvolit pohodlnější cestu kolem zříceniny).

Rozprostře se před námi téměř pohádková krajina, zahrnující blízké i hodně vzdálené šumavské kopce, kostely, Otavu či Annín. Budeme závidět dravcům, kteří svobodně a volně plachtí nad tou krásou.

Z pravěku rovnou do středověku

Výhled je zároveň takovou malou exkurzí do historie. Poměrně rychle se zorientujeme a vlevo spatříme rozhlednu na Sedle (poblíž Albrechtic), kde se nacházelo pravěké hradiště, obývané bájnými Kelty. Dnes můžeme obdivovat pouze umění tohoto etnika využívat přírodní útvary k vybudování silného opevnění. Najdeme tam i zbytky valů - svého času součást jistě mohutného a respekt budícího opevnění.

Posuneme se ale dále a jsme již ve středověku. Konkrétně v období, kdy vládl Karel IV. Právě on nechal po roce 1356 vybudovat nejvýše položený královský hrad, který je rovněž dobře viditelný z tohoto kopce. Kašperk měl strážit zemskou hranici s Bavorskem, naleziště zlata a také důležitou stezku.

Známé šumavské kostely

A ve středověku zůstaneme i nadále. Z vrchu totiž uvidíme hned tři významné kostely. Prvním a naším očím nejblíže položeným je kostel sv. Mořice na Mouřenci, jehož vznik je spojován s rýžováním zlata a působením Vintíře (955-1045), německého benediktinského mnicha, který založil klášter v Rinchnachu a udržoval přátelské vztahy s českými knížaty Oldřichem a Břetislavem.

Druhým je pak tajemný kostel sv. Mikuláše u Kašperských Hor, v němž podle pověsti sloužil mši sto let mrtvý farář. Zahlédnout můžeme i kostel sv. Markéty, hlavní dominantu kašperskohorského náměstí.

Poledník a bunkr

A již se pomalu přesouváme do nejnovější historie. Zadíváme-li se do dálky, jistě neujde naší pozornosti další šumavská dominanta – Poledník, jehož vrchol byl před rokem 1989 vojensky využíván. Přísně utajovaný objekt byl zcela odizolován od okolního světa.

Za zmínku stojí, že kousek od místa, kde doslova hltáme překrásný výhled na Šumavu, se nachází malý betonový bunkr – pravděpodobně se jedná o tzv. řopík z 30. let minulého století. Další pozůstatek historie a hlavně důkaz, že právě tento kopec byl pro svou skvělou polohu přitažlivý i z vojenského hlediska.

Reklama

Související témata:

Výběr článků