Hlavní obsah

Frýdek-Místek se řadí mezi bezpečná města

2. 10. 2018, 14:15
Novinky, Jana Matějíková

Celková míra kriminality ve statutárním městě Frýdku-Místku již čtyři roky po sobě klesá. Bezpečnostní situace se tedy stále zlepšuje. Podstatně k tomu přispívají preventivní opatření, která město postupně zavádí.

Foto: magistrát FM

MP - kamery

Článek

Jedním z nich je zákaz hazardu. Město udělilo stopku hazardu již v roce  2011. Nejdříve skončily automaty, jejichž provoz povolovalo město, a zůstaly jen ty, jejichž provoz povolovalo ministerstvo financí.

„Naši úředníci opakovaně ministerstvo financí žádali o zrušení povolení, která vydalo v rozporu s vyhláškou města. Docela to trvalo, ale konečně se to povedlo. Na území města by již neměl být ani jeden výherní automat,” řekl primátor Michal Pobucký. 

Občané si v souvislosti s ubytovnami a non-stopy často stěžovali na hluk, vandalismus, nepořádek a výtržnictví. Město jejich provozovatele vyzývalo k nápravě, nakonec u některých přistoupilo k razantnějším opatřením.

„Aby šlo město příkladem, zrušilo městskou ubytovnu na ulici Palkovická a zavedlo bezdoplatkové zóny. Cílem bylo a je omezit byznys s chudobou a zajistit zejména v bezprostřední blízkosti ubytoven větší pořádek a klid,“ připomenul primátor.

V souvislosti se zajištěním zejména nočního klidu a práva na pokojné bydlení a spánek omezilo město provozní hodiny sedmi problematických barů a podniků. Otevřeny mohou být jen do půlnoci a v pátek a sobotu do jedné v noci. 

Na pořádek ve městě pomáhají dohlížet také kamery. Přes 80 kamer městského kamerového systému je rozmístěno na frekventovaných místech s častým narušováním veřejného pořádku, u některých škol, na důležitých křižovatkách i na sídlištích. Mimo to je ve městě i 26 kamer snímajících SPZ vozidel. Jsou na vjezdech i výjezdech z města. V roce 2017 se díky nim podařilo vypátrat několik ukradených vozidel.

Město myslí i na bezpečnost chodců. Strážníci pravidelně dohlížejí na bezpečnost dětí při cestě do škol, hlídkují na rizikových přechodech pro chodce. Speciálně nasvíceno je přes 70 přechodů pro chodce, které byly vyhodnoceny jako velmi frekventované nebo nepřehledné. Světlo na nich se zapíná dříve a vypíná později než u běžného veřejného osvětlení. 

Bezpečnost chodců zvyšují i dopravní ostrůvky. Vybudovány byly na frekventovaných čtyřproudových komunikacích Ostravská a Frýdlantská v centru města. Podobný chtělo město vybudovat i na Bruzovské, ale narazilo na nesouhlas vlastníka přilehlého pozemku. 

Město také finančně podporuje vybavení složek IZS. Automatické přenosné defibrilátory již poskytlo Policii ČR i Horské službě Beskydy, vybaveni jsou jím také strážníci MP a budovy magistrátu města. Pro pomoc občanům v krizových situacích město doplňuje sklad okamžité pomoci o mobilní lůžka, stany, vysoušeče, osvětlení, topení a další důležité věci a prostředky.

Pravidelně město investuje také výbavy dobrovolných hasičů, a to nejen do oprav hasičských zbrojnic, ale také technického a zdravotnického vybavení, od zásahových obleků, přes čerpadla až po zásahová vozidla. „Jde nám o to, aby hasiči měli ke své práci, kterou vykonávají ve prospěch obyvatel města, vše, co potřebují,“ uzavřel primátor Pobucký.

Reklama

Výběr článků