Hlavní obsah

Empírový zámek Kačina nabízí pět výprav uvnitř a jako bonus rozlehlý park

15. 5. 2014, 22:48
Novinky, Jiří Cysař

Zámek Kačina patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v Čechách a už při příchodu k zámku jste ohromeni velikostí objektu. Patří k němu rozsáhlý areál zámeckého parku - a také unikátní exponáty.

Foto: Jiří Cysař

Knihovna

Článek

Zámek Kačina se nalézá nedaleko Kutné Hory. Je rozdělen na pět prohlídkových okruhů, na nichž si každý návštěvník najde, co jej zajímá.

A tak můžeme například v poklidu prohlédnout zázemí zámku v okruhu nazvaném Provozní zázemí zámku. Musíme se připravit na prohlídku ve velkých a rozsáhlých chodbách a místnostech.

Majitelem a stavitelem zámku byl Jan Rudolf hrabě Chotek z Chotkova a Vojnína (17. 5. 1748 Vídeň – 26. 8. 1824 Vídeň), česko-rakouský politik a úředník, rakouský ministr financí, nejvyšší purkrabí pražský a guberniální prezident v Čechách. A ten se rozhodl postavit honosné sídlo odpovídající jeho postavení u krále. Velké kuchyně a stáje, prádelny a další místa zázemí zámku jsou opravdu pojata velkoryse.

Ale pokračujme v prohlídce. Dále zde můžeme navštívit divadlo a knihovnu, obě tato místa symetricky uzavírají na opačných koncích areál zámku. A tak nejdříve vstoupíme do velké a unikátní knihovny, kde bylo původně až 40 tisíc svazků knih - zachovala se jich podstatná většina. Jedná se o kruhovou dvoupodlažní budovu kruhového tvaru s prosklenou kopulí. Opravdu impozantní dílo tehdejší doby.

A pak po prohlídce knihovny přejdeme po celé délce zámku do divadla. To pojalo až tři sta diváků a zvláštností bylo, že účinkující pocházeli ze služebnictva na zámku. Zde, prozatím nepřístupná v prohlídkových okruzích, se nachází také nedokončená zámecká kaple. Jsou v ní pořádány svatby a je možné na požádání průvodce i nahlédnout do prostor.

Hlavním okruhem pro prvně příchozí návštěvníky je jistě prohlídka zámeckých interiérů, kde můžeme zhlédnout místnosti honosně upravené a vybavené tak, jak zde místní šlechta žila. Trasa přibližuje dějiny rodu Chotků a jejich panství Nové Dvory, vývoj vrchnostenské správy a hospodářského řízení Chotkovských velkostatků, životní styl šlechty v 19. a 20. století.

Okruh začíná ve středu zámecké dispozice, kterou se stala jednopatrová budova se středním vstupním portikem obráceným k východu, jehož jónské sloupy spojují obě podlaží budovy a nesou tympanon se sochařskou výzdobou.

A pokud si nevybereme z dalších možných nabídek prohlídek uvnitř zámku, jako třeba expozice Babiččiny kočárky, jenž je umístěn v patře zámku, můžeme se projít zámeckým parkem. Nyní probíhá revitalizací a uvedením do původního stavu, leč je nádherně upraven a velké zelené plochy před zámkem i za zámkem lákají k dlouhé procházce. Pro představu - pokud chceme jen samotný zámek celý dokola obejít, je to více než půl kilometru dlouhá procházka.

Reklama

Výběr článků