Hlavní obsah

Do Lysé nad Labem za třemi tisíci krásných exponátů

15. 6. 2017, 21:54
Novinky, Jan Řehounek

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady vyhlašuje každoročně soutěž Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení. Z prací zaslaných do této soutěže je vždy uspořádána výstava, letos již poosmnácté.

Foto: Jan Řehounek

Krásné loutky z domova Zelená Lípa Hostivice.

Článek

Uskuteční se na výstavišti v Lysé nad Labem a to souběžně s výstavami Senior – Handicap: aktivní život, Lázeňský veletrh a Růžová zahrada.

Cílem soutěže i výstavy je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času, uchování kvality života, zlepšení psychického a zdravotního stavu, ale zároveň má ukázat široké veřejnosti, že i lidé vyššího věku dokáží vytvořit až neuvěřitelně krásné věci.

V loňském roce se soutěže zúčastnilo přes tisíc seniorů a bylo vystaveno víc než tři tisíce prací. V letošním roce se počítá zhruba se stejnými počty.

Pozornost zaslouží, že takováto akce pro seniory, ale ve výsledcích směrovaná ke všem generacím, je světově unikátní – nikde jinde se s podobnou a v tak velkém rozsahu nesetkáte.

Návštěvníci výstavy uvidí exponáty z oborů výtvarného umění – malby, kresby, plastiky…, tradičních řemesel – řezbářství, keramiky, košíkářství, loutkářství, intarzií…, ale i ručních prací – vyšívání, háčkování, pletení, nebo práce se dřevem, kovem, papírem apod. Součástí akce je rovněž vyhodnocení literární a fotografické soutěže a jako propojení generací expozice dětských výtvarných prací. Samozřejmě je připraven i doprovodný kulturní program.

Výstava Šikovné ruce našich seniorů je navíc rámována stánky a expozicemi poskytovatelů sociálních služeb, je možné získat informace o sociální politice a službách, udělat si obrázek o úrovni zařízení sociální péče.

Po nainstalování výstavních expozic, na němž se mimochodem od neděle do středy podílí rozsáhlý tým spolupracovníků bez nároku na odměnu, porota prohlédne všechny exponáty a udělí několik desítek ocenění (podle oborů). V pátek se spolu s dopoledním a odpoledním kulturním programem uskuteční slavnostní předání cen.

Neobyčejná výstava je přístupná veřejnosti v hale C lyského výstaviště od čtvrtka 22. do neděle 25. června, vždy od 9 do 17 hodin.

Reklama

Výběr článků