Hlavní obsah

Dny hasičů na hradě Pernštejn

27. 8. 2015, 19:37
Novinky, Dagmar Šnajdarová

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Hasiči Brno, o. s. a sbory dobrovolných hasičů předvedou o posledním prázdninovém víkendu, tj. 29. a 30. srpna návštěvníkům hradu Pernštejna ukázky své současné činnosti. Na své si ale přijdou i milovníci historické požární techniky.

Foto: Dagmar Šnajdarová
Článek

Přehlídka stříkaček tažených koňmi, historických hasičských automobilů i nejnovějších vozidel zaplní hradní nádvoří. Komentované ukázky činnosti hasičů, střelmistrů a lezců provedou návštěvníky v pravidelných intervalech celým hradním areálem, kde nebude chybět ani dětský koutek s hasičskými soutěžemi a různé formy občerstvení.

Dny hasičů na Pernštejně jsou připomínkou požáru, který zachvátil hradní sýpku a depozitář před deseti lety a zejména připomínkou obětavé práce mnoha profesionálních i dobrovolných hasičů při jeho likvidaci. Požár z 15. dubna 2005 bude prezentován archivními záběry a dokumentací zásahu.

Akce probíhá na všech hradních nádvořích v sobotu a v neděli 29. a 30. srpna od 9 do 18 hodin. Vstupné na hradní nádvoří s programem v obvyklé výši 50 Kč dospělí, 30 Kč děti ve věku 6 – 15 let, hasiči zdarma.

K požáru na Pernštejně

V dubnu před deseti lety došlo na hradě Pernštejně k ničivému požáru barokní sýpky. Bylo zničeno více než sedm set předmětů uložených v depozitáři. Naštěstí se podařilo zachránit obraz (kopii z poloviny 18. století) nestarší znázornění hradu Pernštejna a cennou sbírku grafiky.

Následné práce po požáru si vyžádaly 70 miliónů Kč. Nejde však o částku pouze za opravy, ta by byla podstatně nižší. Vzhledem k tomu, že na sýpce prakticky nebyly inženýrské sítě, byla bez kanalizace, připojení vody a elektrické rozvody byly zastaralé, ač funkční a po pravidelné revizi, přistoupil správce hradu k radikálnímu řešení a gotická budova byla při zachování památkové hodnoty uvedena do 21. století.

Byly vybudovány nové rozvody elektřiny, vody, zřízena kanalizace, elektronické požární zabezpečení i zajištění proti vloupání a připojení na internet. Bývalý sál depozitáře se stal sálem výstavním, využitelným i pro společenské a kulturní akce. V budově je nová kancelář, prodejní prostor, kde je v současné době vinotéka, expozice bydlení chudších obyvatel hradu, salónek a menší depozitář.

Mimořádně zachovalý středověký hrad byl základnou pánů z Pernštejna. Původní jednoduchá dispozice hradu se ztrácí ve spleti pozdějších přestaveb. Pozdně gotická a raně renesanční podoba hradu však už nebyla dotčena dalším přebudováním a je ojedinělým dokladem přeměn středověké pevnosti na luxusnější renesanční sídlo.

K vidění je architektonická skladba hradního paláce, kde návštěvník sleduje historii a vývoj sídla od jednoduchého hradu přes pozdně gotickou pevnost, renesanční palác, barokní, rokokovou a klasicistní rezidenci až po romantismus 19. století.

Reklama

Související témata:

Výběr článků