Hlavní obsah

Diskusní stůl na téma Mládež v pohybu

20. 10. 2010, 17:24
Novinky, Ivana Kvasnicová

Ve čtvrtek 21. října od 15 hodin se uskuteční v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1 osmý diskusní kulatý stůl. Jeho tématem bude iniciativa Mládež v pohybu (Youth on the Move).

Článek

K tématu promluví Karel Barták, vedoucí oddělení komunikace a valorizace Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu Evropské komise, Jana Heřmanová, ředitelka odboru pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Aleš Sedláček, Česká rada dětí a mládeže, Irena Obrusníková, Národní institut dětí a mládeže, a Michaela Zimolová, VŠE Praha - Buddy System.

Akci Mládež v pohybu zahájila Evropská komise letos 17. září se snahou pomoci mladým lidem získat zkušenosti a dovednosti tak, aby našli svoje první zaměstnání.

V rámci iniciativy Evropa 2020 se navrhuje 28 klíčových opatření, jejichž cílem je zajistit, aby vzdělávání a odborná příprava odpovídaly potřebám mladých lid. Zároveň je snahou povzbudit více mladých lidí k tomu, aby využívali grantů EU na studium nebo odbornou přípravu v jiné zemi. Smyslem akce je zejména posílit zaměstnatelnost mladých lidí a zlepšit jejich přístup na trh práce.  

Reklama

Výběr článků