Hlavní obsah

České Budějovice přijdou o stovky milionů korun, investice chtějí ale zachovat

30. 5. 2020, 8:57
Novinky, Redakce Novinky

České Budějovice se letos musejí připravit na milionový propad financí ze sdílených daní.

Foto: Magistrát města České Budějovice

Ilustrační foto

Článek

„Podle prognózy Ministerstva financí ČR z konce dubna 2020 jde o 267 milionů korun. Ve středu 27. května odsouhlasila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR kompenzační příspěvek, takže nám aktuálně vzrůstá schodek o asi 85 milionů. Další trhliny v rozpočtu způsobí úbytek peněz za pokrytí nákladů na nákup ochranných pomůcek a dalších záležitostí ohledně pandemie koronaviru. Ztráty jsou i na straně hospodaření příspěvkových organizací napojených na městský rozpočet, například Jihočeského divadla, školských, sociálních a sportovních zařízení a Správy domů a dalších, které zatím činí 42 milionů korun,” informoval náměstek primátora Petr Holický.

V této neradostné situaci se ale dá hovořit i o jisté prozřetelnosti města, které v loňském roce vytvořilo Fond rezerv a rozvoje, kde je aktuálně 218 milionů korun a pomůže i přebytek hospodaření minulých let ve výši 150 milionů, který zatím nebyl do letošního rozpočtu zapojen. Podle ekonomického hodnocení si mohou České Budějovice případně dovolit i otevření nového úvěru ve výši 550 milionů.

„Dá se říct, že se nám dobré a odpovědné hospodaření v minulosti vyplatilo a nyní můžeme jen s malým omezením realizovat připravený investiční plán za 677 miliónů. Všechny letos plánované i zahájené akce doběhnou, pokud nám to epidemiologická situace či jiné nepředvídatelné okolnosti dovolí. Mám na mysli například dokončení rekonstrukce celé Nerudovy ulice, investice do školských zařízení, dopravy i veřejných prostranství,” dodal náměstek Petr Holický s tím, že město bude šetřit pouze tam, kde požadované výdaje nejsou nezbytně nutné.

Reklama

Výběr článků