Hlavní obsah

Boj s dopravcem vyhrál kraj, úspora jde do stovek miliónů korun

12. 2. 2018, 21:43
Novinky, Alena Lochmannová

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl rozsáhlou kontrolu smlouvy uzavřené se společností ČSAD autobusy Plzeň, která odhalila nedostatky vyčíslené na 122 miliónů korun.

Foto: Alena Lochmannová

Dopravce se podpisem dohody o uznání dluhu a jeho úhradě zavázal uhradit Plzeňskému kraji dluh ve výši 122 779 328 korun ve 34 pravidelných splátkách.

Článek

Dohodu o uznání dluhu a jeho úhradě schválilo v pondělí 12. února zastupitelstvo. S dopravcem byla zároveň uzavřena i dohoda o horní hranici plateb pro roky 2017 až 2019, která přinese úsporu 150 miliónů korun. Dopravce se podpisem dohody o uznání dluhu a jeho úhradě zavázal uhradit Plzeňskému kraji dluh ve výši 122 779 328 korun ve 34 pravidelných splátkách.

„Dopravní obslužnost a její kvalita je jednou z našich nejvyšších priorit. I proto jsme od ledna 2017 až do letošního února pečlivě kontrolovali plnění smlouvy zajišťující dopravní obslužnost území našeho kraje. Během tohoto procesu jsme nalezli nedostatky, které jsme vyčíslili na více jak 122 miliónů korun. Osobně jsem rád, že dopravce uznal tento dluh a splatí ho v pravidelných splátkách,” uvedl Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje.

Dokumentace byla skutečně rozsáhlá. Kontrolní skupina shromáždila přes 200 smluv, pracovala s účetnictvím dopravce obsahujícím 3 milióny transakcí, odeslala přes 50 písemných dotazů na právního zástupce dopravce, provedla stovky ekonomických a právních analýz.

„Na straně dopravce byly zjištěny nedostatky v hospodaření a vykazování prokazatelné ztráty, která byla určená k úhradě Plzeňským krajem, a to v letech 2013 až 2015. Dalším naším velkým úspěchem je fakt, že jsme s dopravcem dojednali i maximální celkové náklady na zbývající roky trvání smlouvy do konce roku 2019. Touto dohodou byly náklady zastropovány na úroveň roku 2015 a přitom v sobě již zahrnují dopad dvou Nařízení vlád o navýšení mezd řidičů. Tato dohoda přinese Plzeňskému kraji úsporu 150 miliónů korun,” doplnil Pavel Čížek, náměstek hejtmana pro oblast dopravy.

Pro právě skončený rok 2017 je rovněž dohodnuté maximum finančních prostředků na dopravu. Tímto vedení kraje zastavilo každoroční zvyšování nákladů dopravce, které v kombinaci s citelným poklesem tržeb eskaloval růst dotace hrazené krajem.

„Jedním z našich hlavních úkolů je zvýšit důvěru lidí ve veřejnou správu, tak aby měli jistotu, že daně, které jsou v naší zemi vybírány, jsou také řádně vynakládány. Proto jsem rád, že můžeme v současnosti oznámit, že dopravcem zaplacené penále a úspora vyplývající ze stanovení horní hranice plateb v letech 2017 až 2019 přinese daňovým poplatníkům úsporu více než 270 miliónů korun," vysvětlil Josef Bernard.  

Reklama

Související témata:

Výběr článků