Hlavní obsah

Annínská mezinárodní sympozia jsou příslibem do budoucnosti šumavského sklářství

15. 12. 2019, 11:44
Novinky, Hana Jakubčíková Sádlíková

Mezinárodní sklářská sympozia Annín 2015 – 2019. Tak se jmenuje výstava, která byla v klatovském Pavilonu skla otevřena 10. prosince. Na výstavě, která bude k vidění do 12. února 2020 návštěvníci uvidí na šest desítek děl. S kurátorkou výstavy a sympozií PhDr. Jitkou Lněničkovou přinášíme rozhovor.

Foto: Hana Jakubčíková Sádlíková

Zleva kurátorka výstavy a sympozií PhDr. Jitka Lněničková, místostarosta Klatov Ing. Martin Kříž a starostka obce Dlouhá Ves Ing. Ivana Vítovcová

Článek

Můžete představit vaši novou výstavu? 

Návštěvníci pavilonu se mohou seznámit s výběrem nejlepších výsledků pěti ročníků mezinárodních sklářských sympozií, která se konala ve sklárně Annín od roku 2015 do roku 2019 za účasti nejmladší generace sklářských výtvarníků z řady zemí světa. Je to retrospektivní přehlídka jedné poměrně mladé šumavské tradice. Na těchto sympoziích se setkává nejmladší generace sklářských výtvarníků z řady zemí světa.

Zúčastnila se jich již celá řada sklářských středních i vysokých škol a byly zde vytvořeny stovky nových designových a uměleckých předmětů. Práce vytvořené na sympoziích zůstávají v Anníně a jsou součástí sbírek zdejšího Sklářského muzea. Bohužel jsou zatím z nedostatku místa většinou v depozitáři. Výstava připravená ve spolupráci se Sklárnou Annín v Pavilonu skla je tak první příležitostí k jejich přehlednému představení a rozhodně ukazuje, že i v současnosti mohou na Šumavě vznikat zajímavá skla a že šumavské sklářství dokáže napřáhnout ruku do budoucnosti.

Kolik je na výstavě děl?

Máme tady bez mála šest desítek zajímavých děl, která vznikla ve spolupráci mladých výtvarníků, sklářů a brusičů ze Šumavy a jižních Čech. Takže na sympoziích se spojuje tvůrčí invence mládí s řemeslnou zkušeností a pro obě strany je taková spolupráce přínosná. Obě strany se musí nějak dohodnout na realizaci návrhu. Skláři třeba studentům řeknou: „Tohle nejde" nebo „Na tohle musíme úplně jinak". A opačně studenti jsou pro skláře a brusiče výzvou, jak najít cestu k realizaci nápadu.

Například letos měla jedna jihokorejská účastnice projekt, že se přímo u pece vyráběla netradiční forma a ze sklářů se na chvíli stali vlastně truhláři. Sympozia jsou prostě třídenní nepřetržitý tvůrčí proces. Mě vždy fascinuje ten neuvěřitelný tvůrčí potenciál mladých sklářských výtvarníků.

Kolik studentů se již na sympoziích účastnilo a z jakých zemí? 

Účastníků bylo 52, nejvíc jich bylo z České republiky, ale byli zde i výtvarníci ze Slovenska, Německa, Kazachstánu, Ruska a Jižní Koreje.

Proč by si lidé neměli tuto výstavu nechat ujít?  

Je tu několik důvodů. Jednak jsou tu opravdu pěkná a zajímavá skla, v mnohém ohledu netradičně pojatá a zhotovená někdy velmi pozoruhodnými technikami, s nimiž návštěvníky seznámí naše průvodkyně. Protože to je to, co na první pohled návštěvník nevidí, tu cestu k výsledku. A také bych řekla, že je pěkné seznámit se tu trochu s budoucností – mladými lidmi, z nichž třeba budou noví výrazní sklářští výtvarníci.

Přehled již pěti sympozií je také dokladem toho, že šumavské sklářství není jen tradice, že to není ta staletá minulost, ale že i dnes na Šumavě vznikají kvalitní věci, designy a zdejší skláři jsou schopní realizovat i náročnější návrhy, což je důležité. Já vždy říkám, že tahle sympozia jsou jako natažená ruka do budoucnosti, takový příslib a naděje, že i šumavské sklářství může být kvalitní v designech, v provedení, že tady je perspektiva, což je to podstatné.

Reklama

Výběr článků