Hlavní obsah

Akademický senát Fakulty právnické Západočeské univerzity zvolil kandidáta na děkana

22. 9. 2015, 15:09
Novinky, Alena Lochmannová

Akademický senát Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni zvolil 21. září kandidáta na děkana na další funkční období.

Foto: Západočeská univerzita v Plzni

Akademický senát Fakulty právnické Západočeské univerzity zvolil kandidáta na děkana, uspěl JUDr. Jan Pauly, CSc.

Článek

V tajném hlasování uspěl jediný navržený kandidát, dosavadní děkan doc. JUDr. Jan Pauly, CSc., který získal 17 hlasů od 17 přítomných senátorů. Po jmenování do funkce rektorem ZČU povede fakultu další čtyři roky, do ledna 2020.

Jan Pauly absolvoval v roce 1975 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde o rok později získal i titul doktora práv. Ihned po studiích začal vědecky působit v Ústavu státu a práva ČSAV, roku 1980 zde získal titul kandidáta věd. Od roku 1997 učí na plzeňské právnické fakultě, kde je vedoucím katedry občanského práva a od ledna 2012 také děkan. Od roku 2006 zároveň působí na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, kde se roku 2008 habilitoval a roku 2010 začal vést katedru práva. Odborně se věnuje především občanskému a obchodnímu právu, právní úpravě cenných papírů a kapitálového trhu.

Fakulta právnická ZČU je nejmladší ze čtyř právnických fakult na veřejných univerzitách v České republice. Vznikla v roce 1993 a dnes má již více než  čtyři tisíce absolventů. Vzdělává budoucí odborníky v oblasti práva a veřejné správy v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu.

Pedagogové působící na fakultě se zároveň podílejí na přípravě klíčových zákonů této země, zasedají v poradních orgánech vlády a jsou soudci Ústavního a Nejvyššího správního soudu.

Reklama

Výběr článků