Hlavní obsah

Výstava Dědictví Karla Velikého láká na Pražský hrad

16. 7. 2015, 15:00

Dědictví Karla Velikého je název výstavy, která bude přístupná od pátku 17. července v Tereziánském křídle Starého královského paláce na Pražském hradě. Po instalaci v belgickém městě Ename a v italské Ravenně se v Praze představí do 14. října v přepracované podobě.

Foto: ČTK

Výstava s názevm Dědictví Karla Velikého je přístupná od 17. července v Tereziánském křídle Starého královského paláce na Pražském hradě.

Článek

"Vznikla v rámci mezinárodního projektu Kolébky evropské kultury, její část bude instalována ještě v Marseille a pak definitivně skončí," řekla její kurátorka Jana Maříková Kubková z Archeologického ústavu. Celkem jde o tři stovky exponátů. Vedle těch z partnerských zemí – Belgie, Nizozemska, Německa, Slovenska, Slovinska, Chorvatska a Itálie – budou v Praze poprvé vystaveny významné památky z českých sbírek včetně zrestaurovaných nálezů z unikátního pohřebiště v Lumbeho zahradě Pražského hradu.

"Expozice vtahuje návštěvníky do hledání toho, co máme v Evropě společné či rozdílné, v čem nás může tato etapa dnes inspirovat. Přivádí k zamyšlení, jak různě lze na historii pohlížet," podotkla kurátorka.

Poté, co Karel Veliký dokončil sjednocovací procesy, ke kterým v Evropě došlo po rozpadu římské říše, nastalo období označované jako karolinská a otonská renesance, charakterizované ekonomickým, uměleckým a intelektuálním rozmachem. V té době se do kontextu tehdejší kulturní a politické Evropy dostaly i naše země.

Foto: ČTK

Z výstavy Dědictví Karla Velikého

Výstava mapuje období raného středověku jako jednu z etap významných pro tvorbu současné evropské kulturní identity a snaží se uplatnit koncept "jednoty v rozmanitosti", který je mottem Evropské unie. Pracuje s historickým dědictvím, ke kterému lze přistupovat různými způsoby. Podle kurátorky lze o ně "jen" pečovat, či je lze vnímat jako výzvu k diskusi, která dává minulosti současný smysl a soustřeďuje se na vzájemné působení paměti, identity a místa.

Úvod výstavy seznamuje návštěvníky s historií sjednocovacích procesů v Evropě a se základními daty o Evropské unii jako posledního a mírového pokusu o spojení Evropy do jednoho politického, ekonomického a kulturního celku. Další části přibližují osobnost Karla Velikého a provádějí návštěvníky pěti vybranými evropskými regiony v období raného středověku. V jejím závěru se zájemci vydají po virtuální Stezce kulturního dědictví; provede je po deseti významných raně středověkých lokalitách, které jsou partnery projektu.

Reklama

Výběr článků