Hlavní obsah

Tálská proměnila Staré pověsti v rituál

5. 10. 2004, 14:51 – BRNO

Zatímco Vladimír Morávek se Běsy, třetí částí Dostojevského triptychu, chystá v říjnu stvrdit zázračnou renesanci brněnské Husy na provázku, poslední žijící z trojlístku jejích režisérských zakladatelů - Eva Tálská - představila další pozoruhodný projekt jejího Studia Dům - Staré pověsti české.

Foto: archiv AGEL

Dne zdraví se bude soustředit především na oblast interního a kožního lékařství.

Článek

Práce s dětmi v Huse a kolem ní má dlouhou tradici. Dětské studio přivedli na svět Zdeněk Pospíšil s Tálskou, k dokonalosti je pak dovedl Morávek. Vyrostly v něm velké osobnosti současného divadla: režiséři Balaš, Srba, Leinweberová, herci Havelka, Marečková, Leflík, Vrbková...

Studio Dům Evy Tálské objevuje neúnavně další nové tváře.

Příběhy z českého bájesloví

Po inspiracích lidovou poezií a Shakespearem obrátila režisérka pozornost k neprávem zavrhovanému klasikovi české historické prózy Aloisovi Jiráskovi. Jeho pověsti proměnila po dva víkendové večery, kdy Brno žilo především otevřením nejmodernější budovy hudebního divadla ve střední Evropě a její první omračující premiérou (Hair/Vlasy), v žánrovou koláž tří desítek scénických výstupů a la these.

Staré pověsti rozdělila režisérka na pohanskou a křesťanskou část. Střídají se žánry: skoro-opera, kramářská píseň, kabaretní skeč, recesní, akční nebo rituální drama i monodrama, módní přehlídka, loutkárna, tanec, fragment, ukázka, zvuková či lidová hra, šantán, koncert, voiceband, němohra, zpěv... Střídají se i prostory: sklepní scéna, foyer, kongresový sál, alžbětinská scéna.

Dívčí válka jako módní přehlídka

Jinde a jinak se hraje Sibylino proroctví, tanec Šemíka, recese na téma Bivoj, akční Dívčí válka proměněná v módní přehlídku, ironické monodrama o Žižkovi, o moravských nadějích vložených do Ječmínka, šantán s kankánem o Praze, monodrama v du-formě o kouzelníku Žitovi, voiceband o Daliborce...

Dětičky Evy Tálské, některé už stejně jako v Morávkově éře studia "docela nedětské", se musí ještě naučit nekontaktovat očima tváře v hledišti, aby byl jejich projev zaujatější, věrohodnější. Ale to je opravdu jediná možná výtka k dvěma nádherným večerům.

Vedle stálých spolupracovníků režisérky, jakými jsou třeba ctihodný kmet Miloš Štědroň nebo neméně již ctihodná Alena Ambrová, objevují se ve Studiu Dům nové výrazné talenty:  scenáristka, režisérka, komediantka Pavla Kislerová, autor hudby Jaroslav Šťastný, ale i další - Samuel Kolegar, Anna Saavedra, Adam Žert, Jakub Čejka, Viktorie Knotková...

Skončí všechno podle Sibyly?

Při vší lehkosti a rozmarnosti jsou Staré pověsti české Evy Tálské a jejího Studia Dům velkým rituálem, neokázalou oslavou české minulosti. Připomínají úsměvně, živě a rozverně velké legendy české historie a jejich osobnosti. Vždy v pravý čas zdůrazňují ovšem vážné chvíle minulosti - i budoucnosti (podle nepříliš optimistických vizí Sibyly).

Studio Dům CED Brno - Alois Jirásek: Staré pověsti české. Vedoucí projektu Eva Tálská. Spolupráce Vladimír Hauser, Pavel Zatloukal, Alena Ambrová, Alice Bártová. Režie Ambrová, Čejka, Dvořáková, Hamanová, Kislerová, Kolegar, Saavedra, Žert, Židla. Hudba Jaroslav Šťastný, Miloš Štědroň, kostýmy Renáta Slámková, grafika Boris Mysliveček.

Reklama

Související témata:

Výběr článků