Hlavní obsah

Sudetský tulák. Zámek osobního lékaře Františka Josefa I. zůstal opuštěný

9. 12. 2018, 0:19
Novinky, Stanislav Dvořák

Na okraji Doupovských hor na západě Čech se ukrývá mezi strmými kopci malá tichá obec Velichov. Uprostřed překvapí opuštěně působící zámek, který má zajímavou historii.

Foto: Archív Stanislava Dvořáka

Zámek Velichov v roce 2018

Článek

Zámek, který je poprvé písemně zmiňován roku 1621, kdy bylo sídlo poničeno bavorskými vojáky, prodala roku 1651 Kateřina Eleonora Mörderová, rozená Šliková, panu Olivierovi, svobodnému pánu z Wallisu. Jan František svobodný pán Hessler zde v letech 1747–1755 nechal vybudovat pozdně barokní zámek.

V 19. století ho koupil významný lékař Josef Löschner, který se narodil v roce 1809 v nedaleké Kadani, kde dnes mají i Löschnerovo náměstí. Löschner nastoupil na tamní gymnázium a v Praze pak vystudoval medicínu. Stal se významným odborníkem, profesorem na lékařské fakultě a jedním ze zakladatelů balneologie (věda o léčivých vodách a lázních).

Později byl osobním lékařem Bedřicha Smetany a dokonce císaře Ferdinanda I. a pak Františka Josefa I. Vláda ho pověřila i reformou rakouského zdravotnictví.

Po padesátce se lékař znovu usadil v rodné Kadani, pomohl založit sirotčinec a nechal opravit kostel sv. Anny. Po smrti matky se ale rozhodl, že přesídlí na zámeček. To už byl lékařem Františka Josefa I., znal se také s císařovnou Sissi a s princem Rudolfem.

Foto: Rudolf Voleman , Právo

Zámek ve Velichově, který má být převeden z vlastnictví kraje na Karla Eugena Czernina.

K jeho přátelům patřil i známý podnikatel Heinrich Mattoni, který obchodoval s tamní minerální vodou po celém světě a o kterém před pár lety natočila Česká televize seriál. Löschner byl za své zásluhy povýšen do šlechtického stavu. Zemřel roku 1888 a byl pohřben ve Velichově, kde se hrob zachoval dodnes. Na jeho pohřeb prý přišlo 700 lidí.

Zámku se bohužel nedaří moc dobře. „Zámek patří panu Czerninovi, kterému byl v rámci restitučního řízení v roce 2012 vrácen, před tím patřil Karlovarskému kraji. Státní pozemkový úřad ČR ale z moci úřední obnovil řízení, kterým byl zámek vydán, takže je majetek na katastru „zaplombován“ a pan Czernin ho sice může udržovat, ale je v nejistotě, zda mu nebude zase odebrán,“ vysvětlila starostka Velichova.

Sudetský tulák

Foto: Stanislav Dvořák

Sudetský tulák

Sudetský tulák je dlouhodobá série kulturně-historických článků. Máte podněty k sudetským tématům? Zašlete je autorovi na: stanislav.dvorak@novinky.cz.

„Zámek ve Velichově byl vydán Dipl. Ing. Eugenu Czerninovi v roce 2012 – jedná se se o majetek zapsaný v pozemkových knihách na Josefinu Czerninovou. Rozhodnutí o obnově řízení z moci úřední bylo vydáno 27. 3. 2015. Důvodem pro obnovu byly skutečnosti, které vyšly najevo v trestním řízením proti osobám, které rozhodly o zachování čs. občanství původní majitelky nemovitostí a které mohly odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování. Spor je nadále předmětem soudního řízení,“ sdělil Státní pozemkový úřad.

Reklama

Výběr článků