Hlavní obsah

RECENZE: Springsteenův život jako na dlani

22. 9. 2015, 12:20
Právo, Tomáš S. Polívka

Kniha Marka Dolana Není to jen rock´n´roll patří v podžánru biografií rockových muzikantů k výjimečně kvalitním dílům. Lidský a muzikantský vývoj, životní peripetie, důležitá setkání, pohnutky, inspirace i politické názory Bruce Springsteena vykresluje plasticky a důvěryhodně.

Foto: Jan Handrejch

Bruce Springsteen z pražského koncertu roku 2012

Článek

Přestože na českém knižním trhu už publikace o Springsteenovi najdeme, včetně kvalitní životopisné studie Clintona Heylina, pokažené snad jen překladovým názvem Velký šéf – Život a sláva Bruce Springsteena, rozhodně nejde o nadbytečný vydavatelský počin.

Marc Dolan, profesor angličtiny, amerikanistiky a filmové vědy na City University Of New York a zároveň nadšený hudební fanoušek, je ve svém díle komplexnější. Do knihy navíc zapojil informační zdroje, které jiní autoři opomíjejí. Především v tištěné podobě dříve nedostupné písničkářovy historky a promluvy přepsané ze stovek pirátských koncertních nahrávek.

Foto: nakladatelství Galén

Obal knihy Marka Dolana o Springsteenovi

Velkou pozornost autor věnoval kladení dějů do souvislostí a dobovým reáliím. Ať už významným globálně, například dopad vietnamského válečného konfliktu na všední život i kulturu, nebo těm z muzikantského mikrosvěta Springsteenových začátků v okolí domovského města Freeholdu.

Atmosféru konce 60. let vtipně dokresluje třeba citát z desatera hudebního klubu Upstage v Asbury Parku, v němž Springsteen často hrával s lokálními kapelami: „Nejrozpálenější dívky ať si sednou vedle hasicích přístrojů.“

Dolan zároveň se Springsteenovou tvorbou obhajuje a vypichuje skutečnou uměleckou nadčasovost a výpovědní hodnotu rokenrolu, přesahující pouhé komerční a zábavní aspekty někdejší „taneční hudby pro mladé“. A přestože písničkářův životopisec nabízí čtení nepovrchní a syté na fakta, doplněné rozsáhlým poznámkovým aparátem, vyprávění neztrácí spád a málem románovou čtivost. Dobrý dojem potvrzuje i zasvěcený, jazykově zdařilý překlad.

Marc Dolan: Bruce Springsteen – Není to jen rock'n'roll
Galén, přeložil Michal Bystrov, 437 stran, 390 Kč

Celkové hodnocení 95 %

Reklama

Výběr článků