Hlavní obsah

Koncert System of a Down zrušen, plošné vracení peněz se neplánuje

9. 6. 2020, 9:46
Novinky, Stanislav Dvořák

Pražský koncert skupiny System of a Down je oficiálně zrušen vzhledem ke komplikacím s pandemií. Agentura Live Nation ČR nabízí náhradou poukazy na další koncerty.

Foto: Alex Švamberk, Novinky

System of a Down

Článek

Agentura je povinna zákazníkovi nabídnout poukaz v minimálně stejné hodnotě, jaká je hodnota původní zakoupené vstupenky na zrušenou akci.

„Tento poukaz bude vydán ticketingovým operátorem Ticketportal nebo Ticketmaster Česká republika. Zákazník poté může uplatnit poukaz při dalším nákupu z nabídky pořadatelem nabízených akcí, jejichž výčet je k nalezení na www.livenation.cz, případně na www.ticketportal.cz,“ uvedli pořadatelé.

Poukaz bude vydán oproti platné vstupence buď v listinné podobě, nebo elektronicky formou e-Poukazu na základě žádosti zákazníka do 1 měsíce od doručení žádosti. Žádost může zákazník zaslat nejpozději do 31. března 2021 příslušnému ticketingovému operátorovi, u něhož vstupenky zakoupil (Ticketmaster nebo Ticketportal).

Foto: Alex Švamberk, Novinky

Serj Tankian ze skupiny System Of Down

Většině lidí pořadatel nenabízí vrácení vstupného, týká se to pouze specifických případů.

„V případě, že ke dni tohoto oznámení žadatel patří do skupiny osob se zdravotním postižením, je evidován úřadem práce jako uchazeč o zaměstnání, je osoba těhotná nebo čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, osoba starší 65 let nebo osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě, má dle zákona č. 247/2020 Sb. právo požádat o vrácení vstupného dle výše uvedeného postupu a vstupné mu bude vráceno do 14 dnů od doručení jeho žádosti a prokázání, že patří mezi chráněné osoby,“ vzkázala agentura.

V případě, že do 31. března 2021 zákazník nepožádá o vystavení poukazu, nebo pokud již vystavený poukaz do 31. října 2021 nevyužije nebo využije-li pouze jeho část, bude mu vstupné nebo jeho nevyužitá část vrácena až po 31. říjnu 2021, a to na jeho žádost do 14 dnů způsobem, jakým vstupenku zakoupil.

Reklama

Výběr článků