Hlavní obsah

Knižní tipy

24. 10. 2004, 0:01
Novinky, Salon

Na trhu se nedávno objevilo několik zajímavých knih: za pozornost stojí básnický debut Zuzany Gabrišové i román Anny Zonové o tíze minulosti v životě současného člověka. Literatura faktu je tentokrát zastoupena knihou o londýnské opozici Edvarda Beneše od Jana Kuklíka a Jana Němečka. Židovské příběhy jsou námětem posledního tipu s názvem Čas barchesu.

Článek

Zuzana Gabrišová: O soli

muž zestárne. k ruce dostane ženu / aby měl kdo vylévat sklenice s močí. / ani jednou nepoděkuje a podle toho žena pozná / že někdy v noci se dívá do tmy / a pláče. Debut brněnské básnířky. Bezesporu velký příslib. Poezie bez nutných adjektiv, bez titulků (podobně jako všechny básně ve sbírce): v Pisárkách kácejí aleje / kaštany a lípy; / kvečeru přichází na řadu / holky na Kounicové.

Vydává nakladatelství Větrné mlýny

Anna Zonová: Za trest a za odměnu

Po vydařené povídkové sbírce Červené botičky, které jsme přirovnali k fotografiím Jaroslava Kučery, představuje další autorčina kniha pokus o románový záběr: čtyřmi lidmi prožívaný dnešní svět s nákladem minulosti, které se nikdo z nich nezbaví.

Próza má na začátku náznak experimentu, nepravidelně střídá vyprávění postav, ale ze zámotku vztahů a životních drah vystupuje jako z Boudníkových grafik obraz či spíše příběh. Odsud se přece nikdo nevybabře - je věta neohrabaná a trochu knižní, postihuje však míru osudovosti, kterou jedna z nejpozoruhodnějších současných českých prozaiček své generace (nar. 1962) do textu vložila.

Vydává Torst

Jan Kuklík, Jan Němeček: Proti Benešovi!

Česká a slovenská protibenešovská opozice v Londýně 1939-1945

Hodnocení života a skutků druhého československého prezidenta Edvarda Beneše rozděluje dodnes (v poslední době dokonce možná více) nejen politickou scénu a odbornou veřejnost, ale i dost podstatnou část obyvatel Česka (včetně těch, kteří se narodili dávno po jeho smrti).

Dosud méně známé a badatelsky zpracované období Benešovy politické činnosti v exilu (1938-1945), střety s jeho oponenty (Osuský, Prchala, Bechyně, Fierlinger, Hodža, Schwarz, Malík atd.), které Kuklík s Němečkem sledují v šesti kapitolách jak z časového, tak i názorového hlediska, je možné a bohužel snadné konfrontovat s naším současným "politickým životem". V některých případech na své tradice navazovat umíme.

Vydává Karolinum

Viola Kováčová: Čas barchesu

Drobné příběhy a všední události ze života rodin Gutmanových, Endlerových, Hybšových, Königových, Maxlových a Natanových, bratrů Horeckých, pana Mansforda, šachtra Goldberga nebo rabína Weisse... Židovská komunita z městečka Svatý Jur, Sanct Georgen, žijící integrována v národnostně a nábožensky pestrém okolí Bratislavy.

V české literatuře podobným způsobem zpracoval židovská témata např. Vojtěch Rakous (Modche a Rézi). Jenže - Čas barchesu má navíc i příběhy v kapitolách Soumrak a Tma, v kapitolách o zmizení v nenávratnu, o paměti a zapomnění.

Krátce po skončení války se v Juru objevil Izl Gutman, kostelníkův syn. (...) "Nikdo z našich tady nezůstal. Nikdo, nikdo! Jsem tu jen já! Z jurských domů Židé naprosto zmizeli. Už nikdo neupeče barches. Ale proč?"  

Přeložila Eva Macháčková. Vydává G plus G 

Reklama

Související témata:

Výběr článků