Hlavní obsah

Brichcínův automat svět je plný barev

1. 10. 2016, 7:13
Právo, Jan Šída

Pražská Galerie Art vystavuje do 16. října výběr obrazů Romana Brichcína. Autor expozice využil téměř každého volného místa interiéru a rozvěsil práce těsně vedle sebe po bílých stěnách. Malířovy většinou velkoformátové oleje tvoří jakýsi souvislý vizuální příběh. Jednotlivá díla můžeme chápat i jako nástěnný komiks, který musíme rozklíčovat.

Foto: katalog výstavy

Malíř Roman Brichcín skrývá ve svých obrazech různé symboly (Automat svět, Pocta Bohumilu Hrabalovi, 2013).

Článek

Vždy ovšem záleží na tom, odkud chceme do dění vstoupit. Malíř se snaží dávat pozorovateli určitá vodítka či odkazy. Na biblické příběhy, vztahy mezi mužem a ženou, drsnou sexualitu, prastarou mytologii či obyčejnou literaturu.

Obraz Automat svět vytvořil autor jako poctu spisovateli Bohumilu Hrabalovi. K tomu, abychom mohli pochopit celkovou koncepci díla včetně detailů, musíme o Hrabalovi něco vědět. Pak můžeme přijmout fakt, že se mu o pravé rameno opírá vyhublá kočka, stojí před ním půllitr piva a v mlze se procházejí necudně dlouhé ženské nohy v červených střevíčkách. A teprve díky tomu celý kontext obrazu získá definitivní ideovou jednotu.

Tvůrce také hodně čerpá ze symboliky neuchopitelného surrealismu i výmluvného expresionismu, prolíná snové vize s reálnou skutečností předmětů či figur. Celkový dojem podporuje také vhodným zvolením barev. Většinou hraje jedna z nich dominantní roli, vytváří základní prostředí, do kterého malíř klade jednotlivé prvky a přiděluje jim další barevné odstíny. V některých případech volí stručnou popartovou zkratku, jinde se soustřeďuje na precizní barokní zpracování tématu a pracuje s potemnělým šerosvitem.

Brichcínův automat svět je plný estetického dobrodružství. Mluví k nám výtvarnou řečí barev, pocitů, představ i fantazií. Ale také smutkem, který si v sobě nese dáma v černém i žena, co drží v rukou smutné pohřební rukavičky.

Reklama

Výběr článků