Hlavní obsah

Unikl pokutě za rychlost, policie neurčila místo přestupku

8. 4. 2017, 4:00
Právo, Patrik Biskup

Jak zásadní roli při projednávání dopravního přestupku může hrát bazírování na detailech, ukázal případ řidiče Václava V. z Plzně, který tímto způsobem unikl postihu za rychlou jízdu ve městě. Nejvyšší správní soud v Brně (NSS) zrušil rozhodnutí plzeňského magistrátu s tím, že v rozhodnutí správního orgánu nestačí uvést pouhý název ulice, ale je nutné přesně popsat místo, kde policisté hříšníka změřili.

Článek

Ze spisu vyplývá, že k přestupku došlo ve Folmavské ulici. Už tam ale není zmíněno, kde a v jakém směru se měl řidič vytýkaného jednání dopustit. Jedná se o dva kilometry dlouhou čtyřproudovou komunikaci, kde řidič překročil předepsanou padesátku o 12 km/h.

„V rozhodnutí, jímž se trestá za spáchaný přestupek, je nezbytné postavit najisto, za jaké konkrétní jednání je subjekt postižen. To lze zajistit jen dostatečnou konkretizací údajů, které skutek charakterizují,“ píše se v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které má Právo k dispozici.

Víc než padesátka?

V uvedeném případě podle NSS neobstojí jako určení místa spáchání přestupku vozovka pozemní komunikace Folmavská ulice. „Při tomto určení není zjistitelné, kde přesně mělo k přestupku dojít,“ konstatoval dále NSS.  I další řidičovu námitku, podle které nebylo prokázáno, že v místě měření byla nejvyšší povolená rychlost 50 km/h, soud označil za důvodnou.

Řidič po celé správní řízení totiž tvrdil, že v ulici Folmavská je místní úpravou stanovena maximální rychlost na sedmdesát km/h. „To, že jel rychlostí 62 km/h v uzavřené obci, ještě automaticky neznamená, že se dopustil přestupku, protože zákon umožňuje nejvyšší dovolenou rychlost zvýšit místní úpravou až  o 30 km/h. Z odůvodnění správního orgánu není zřejmé, jestli na ulici Folmavská je nejvyšší povolená rychlost 50 km/h v celé délce, nebo pouze v úseku, kde byl řidič změřen,“ uvádí dále Nejvyšší soud.

V této souvislosti upozornil na to, že otázku nejvyšší povolené rychlosti v určitém úseku by nebyl správní orgán povinen zkoumat, jestliže by se jednalo o přestupek v menší obci, kde bude nesporné, že nejvyšší povolená rychlost je 50 km/h.

Podklady chybějí

„V tomto případě se navíc jedná o dvouproudovou vozovku v každém směru v délce dva kilometry, u takového typu pozemních komunikací není neobvyklé zvýšit v některých úsecích nejvyšší dovolenou rychlost i na řidičem tvrzených 70 km/h,“ upřesnil NSS.

Podklady, z nichž by jednoznačně vyplývala nejvyšší povolená rychlost ve Folmavské ulici, ale podle soudu ve správním spise chybějí. „Zasahující policisté ve svých svědeckých výpovědích o nejvyšší povolené rychlosti mlčí a fotodokumentace tuto skutečnost nepotvrzuje,“ uzavřel NSS.

Reklama

Výběr článků