Hlavní obsah

Řetězce Lidl a Kaufland bojují proti klimatické změně

20. 7. 2021, 0:01
Komerční článekLidl Česká republika v.o.s.

Společnosti Lidl a Kaufland si uvědomují důležitost udržitelnosti, která je klíčovým prvkem budoucnosti celého světa. Díky vlastní klimatické strategii sníží provozní emise CO2 o 80 %.

Foto: stock.adobe.com, .

Článek

V srpnu 2020 se skupina Schwarz připojila k iniciativě Science Based Targets a zavázala se tak k formulování vlastních klimatických cílů. Kromě cílů skupiny Schwarz definoval Lidl a Kaufland také specifické cíle a opatření na základě měření své stávající uhlíkové stopy. Vlastní cíle jsou zaměřeny na plynulé snižování emisí CO2 ve svých provozních činnostech a dodavatelském řetězci.

„Toto téma je pro nás naprosto klíčové a chceme jít našimi aktivitami příkladem, protože boj proti klimatické změně je společnou odpovědností nás všech. Již dlouhodobě přebíráme odpovědnost za naše jednání všude tam, kde má naše podnikání vliv na životní prostředí. Odpovědné podnikání pro nás totiž znamená nabízet zákazníkům zboží nejvyšší kvality a zároveň se chovat k našemu okolí tak, aby naše činnost byla dlouhodobě udržitelná,“ uvádí mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

„Jako velký obchodní řetězec si uvědomujeme zodpovědnost za ochranu klimatu. Důležitou součástí péče o životní prostředí a smysluplné snahy o zachování naší planety v co nejlepší kondici pro příští generace je omezování emisí skleníkových plynů. Kaufland se této oblasti intenzivně věnuje a daří se mu v ní dosahovat hmatatelných výsledků. Transparentně jsme zveřejnili úspory emisí v našem Reportu o udržitelnosti. Díky souboru opatření napříč naší společností se nám mezi lety 2018 až 2019 podařilo meziročně snížit objem emisí CO2 o 8,62 %,“ doplňuje Renata Maierl, tisková mluvčí Kaufland ČR. Bližší informace naleznete na www.rozhodujiciny.cz

Do roku 2030 je společným cílem společnosti Lidl a Kaufland snížit ve srovnání s rokem 2019 své provozní emise ve všech zemích o 80 %. K dosažení cílů zpracovali společnosti jako součást svých strategií v oblasti ochrany klimatu svůj akční plán, jenž se zaměřuje na snižování nepřímých emisí, které vznikají v dodavatelském řetězci, ale také na přímé emise produkované ve vlastních provozech. Kromě toho budou obě společnosti nabádat své dodavatele k tomu, aby i oni snižovali produkci svých emisí. Podle analýz společností je totiž až 75 % emisí způsobených právě výrobou produktů.

Výběr článků