Hlavní obsah

Co se děje s radioaktivními odpady v ČR?

12. 2. 2018, 0:01
Komerční článek

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) řeší otázku uložení radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Tyto látky vydávají nebezpečné záření často i po desítky tisíc let. Proto musí být izolovány od životního prostředí na dlouhou dobu.

Úložiště radioaktivních odpadů Richard

Článek

Jediný bezpečný způsob trvalého zneškodnění radioaktivních odpadů je jejich vhodná úprava a uložení tak, aby byla zajištěna izolace od všech složek životního prostředí. Správa úložišť radioaktivních odpadů je zákonem garantovanou zárukou bezpečného ukládání všech radioaktivních odpadů v ČR od roku 1997.

Nízko a středně aktivní odpady z průmyslu, zdravotnictví či výzkumu jsou nyní bezpečně ukládány do úložišť Bratrství, Richard a Dukovany. ČR ale vyrábí třetinu elektřiny v jaderných elektrárnách, kde tak vzniká každoročně na 100 tun vysokoaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva (VJP), které nelze uložit do již provozovaných úložišť.

Správa úložišť radioaktivních odpadů

Za nejbezpečnější cestu ke zneškodnění těchto látek se považuje hlubinné úložiště. Zde budou odpady uloženy ve speciálních kontejnerech do velké hloubky (cca 500 metrů) ve stabilním geologickém prostředí. Tedy prostředí, kde nehrozí například tektonické posuny, vulkanická činnost, zemětřesení, záplavy apod. V ČR za projekt hlubinného úložiště nese odpovědnost SÚRAO. V současné době probíhá fáze sběru dat v potenciálně vhodných lokalitách. Finální lokalita bude vybrána v roce 2025. Se zahájením provozu hlubinného úložiště se pak počítá v roce 2065.

Hlubinné úložiště radioaktivních odpadů potřebujeme. Nemůžeme tyto látky odvézt někam do zahraničí, nemůžeme je vystřelit na Měsíc, neměli bychom si je ani předávat z generace na generaci na povrchu. Není to jen otázka státních úředníků, vlády, ekologických aktivistů či dotčených lokalit. Je to otázka 10 milionů lidí v České republice.

Podrobnější informace naleznete na bit.ly/kamsnim.

Výběr článků