Hlavní obsah

Archeologové asi našli biblické místo

23. 12. 2004, 9:21
Právo, DPA, vpl

Mezi kořeny starého olivovníku objevili izraelští archeologové střepy velkých kamenných džbánů a tím pravděpodobně i legendární biblické místo zmiňované v evangeliu svatého Jana.

Foto: Jiří Smutný

Petr Nejedlý

Článek

"Našli dějiště biblického zázraku, kdy Ježíš podle evangelia učinil první zázrak - při svatbě v Káni galilejské, kam byl s matkou pozván, proměnil vodu bez chuti v krev hroznu, v prorocké víno," uvedla izraelská archeoložka Jardena Alexanderová. Místo nálezu - dnešní vesnice Kfar Kanna, obývaná převážně Araby - leží v Galileji mezi Nazaretem a Kapernaumem.

Vykopávky kromě pozůstatků džbánů odhalily pece, paličky a hmoždíře a také nádrž o velikosti devíti metrů čtverečních pro mikve - židovské rituální očistné koupele.

Úlomky džbánů pocházejí z římské doby 1. století, kdy historický Ježíš putoval Galilejí. Podobné nálezy zaznamenali američtí archeologové několik kilometrů severně od Kfar Kanna.  

Přesvědčení o přítomnosti Krista

"Podobné nálezy nejsou nijak výjimečné a objev v Kfar Kanna nelze dávat jednoznačně do souvislosti s biblickými příběhy. Na to jsou nutné další vykopávky," netají se skepsí izraelský expert Šimon Gibson.

Také jeruzalémský znalec bible Stephen Pfann se vyslovil pro pokračování archeologických prací na obou místech. "Nedopouštějme se unáhlených soudů. Musí se hledat dál, abychom měli absolutní jistotu."

Jardena Alexanderová řídí vykopávky v Galileji od roku 1999. Představuje si, že její objev přitáhne do regiónu turisty a poutníky. "Usilujeme o to, aby místa nálezů zůstala zachována, protože tady máme co do činění s Ježíšovou vesnicí. Byl tady a tady uskutečnil svůj první zázrak."

Reklama

Výběr článků