Hlavní obsah

Záření mobilních telefonů: postrach moderní doby

21. 2. 2005, 11:16
Novinky, Ondřej Grym

Studie financována finskou státní správou se zabývala měřením množství záření pocházejícího z mobilních telefonů. Z jejího zjištění vyplývá, že 16 přístrojů renomovaných značek, které zkoumala, dosavadní bezpečnostní standardy splňují. Otázkou však je, zda jsou tyto limity stanoveny dostatečně dobře.

Foto: Ladislav Málek

Ivan Exner, Světlo v kapradí

Článek

Testováno bylo 16 mobilních telefonů výrobců Nokia, Motorola, Sony Ericsson, Siemens a Samsung.

Studie provedená agenturami Finland Radiation a Nuclear Safety Authority shledala, že hodnota povolené úrovně záření (zákon platný v EU povoluje maximálně dva watty na jeden kilogram) nebyla překročena ani u jednoho z telefonů - pohybovala se v rozmezích od 0,45 do 1,12 wattů/kg.

Nutno však říci, že normě SAR (Specific Absorption Rate), což je speciální termín zavedený pro mobilní telefony udávající maximální množství přijaté radiace z přístroje na jeden kilogram hmoty, vyhovují téměř všechny dnes prodávané mobilní telefony. Hodnota je odvozena z množství elektromagnetického záření, které se po průniku do lidského těla mění v teplo.

Lidské tělo vyprodukuje zhruba 100 wattů tepla. Plocha povrchu průměrného člověka je zhruba 1 metr čtverečný - jestliže pak víme, že 100 wattů připadá na jeden čtverečný metr, získáme jakýsi tepelný výkon připadající na přesně definovanou plochu, s jehož přijetím bychom se měli bez jakýchkoli zdravotních následků vyrovnat.

Anketa: Máte obavy ze zhoubných účinků mobilních telefonů na vaše zdraví?

Základní problém však vězí v tom, že pokud je elektromagnetickým vysílačem například televizní přístroj, pak vzniklé záření vnímáme celým tělem a ne pouze jeho částí, jak je tomu v případě mobilního telefonu, jehož účinky na lidský mozek mohou být v delším časovém období zhoubné. Před tímto také varují agentury, které daný výzkum provedly.

Úroveň SAR pro telefony sloužící ke komunikaci v tzv. sítích 3G (mobilní 3G telefon přenáší krom hlasu i obrazovou složku pomocí vestavěné videokamery) dosud měřena nebyla - v průběhu 1. poloviny 2005 by však i zde mělo být jasněji. 

Anketa

Máte obavy ze zhoubných účinků mobilních telefonů na vaše zdraví?
Ano, samozřejmě
61,2 %
Spíše ano
13,4 %
Snažím se tyto účinky minimalizovat
6,3 %
Ne, nemám. Nevěřím tomu.
19,1 %
Celkem hlasovalo 477 čtenářů.

Jak se bránit účinkům elektromagnetického pole?

  • snažte se držet mobil co nejdále od těla - pokud jej vzdálíte o pouhý 1 cm, pak snížíte množství v hlavě absorbavaného záření o celých 90 procent
  • nevolejte z uzavřených prostor, ani telefon příliš nestiňte rukou - potom totiž přístroj zvyšuje výkon vysílací části
  • ideální je použít hands free sadu
  • telefony s integrovanou anténou vyzařují daleko méně než ty s viditelnou

Reklama

Související témata:

Výběr článků