Hlavní obsah

Povltaví zbavil hitlerovců chlapík, po němž se jmenuje tank

Před masakry a zbytečnými ztrátami na životech v posledních dnech 2. světové války nejspíš zachránil část Příbramska muž, po němž se jmenuje bitevní tank – Abrams. Bylo už 9. května 1945, konec války. Jenomže ve středních Čechách se pořád místy ozývala střelba a byla tu stále horká půda.

Foto: Hornické muzeum Příbram

Vozidlo velitele bojového velitelství, které dorazilo na osvobození středních Čech

Článek

Z oblasti Benešovska, kde bylo obrovské výcvikové středisko SS, a také od osvobozené Prahy táhly na jihozápad desítky tisíc poražených frustrovaných vojáků hitlerovské armády, kteří se báli padnout do zajetí Rudé armády.

Za každou cenu se chtěli probít do amerických zajateckých táborů, kde čekali lepší zacházení než v těch sovětských.

Foto: Hornické muzeum Příbram

Creighton Williams Abrams, na snímku ještě v hodnosti podplukovníka

V těchto chvílích sehrál plukovník Creighton Williams Abrams důležitou roli, za niž si vysloužil až nyní po mnoha letech od války uznání a pamětní desku v Kamýku nad Vltavou.

Uranový důl vypoví o atomové bombě, těžbě i politických vězních

Cestování

„Po nasazení v Normandii v červenci 1944 se Abrams se svými tankisty zúčastnil těžkých bojů při prolomení německých linií a v prosinci 1944 se mu podařilo za kritické situace v Ardenách prorazit hitlerovské obklíčení,“ připomněl historik a ředitel příbramského hornického muzea Josef Velfl první zápisy Abramse do evropského válečného dění.

V květnu 1945 byly jeho jednotky přiřazeny k útvarům na osvobozování Československa.

Foto: Hornické muzeum Příbram

Abrams (druhý zleva) v Horažďovicích, 6. května 1945

Časně ráno 6. května vyrazily z východobavorské oblasti přes Deggendorf, Železnou Rudu a Sušici do Horažďovic, kde si zřídily štáb. Další jeho jednotky osvobodily okolí Kadova a Lnáře.

Za osvobozování naší vlasti Abrams získal po válce Československý válečný kříž, který mu předal prezident Edvard Beneš. Tyto skutečnosti však záhy upadly na dlouhá desetiletí v zapomnění

Ve dnech 6. a 7. května dosáhli Američané na pomezí jihozápadních a středních Čech demarkační čáry, tedy předem sjednané hranice dotyku sovětských a amerických vojsk osvobozujících okupované území. Linie se táhla zhruba mezi městy České Budějovice, Plzeň a Karlovy Vary.

„Dál nesměli Američané podle dohody se Sověty postupovat. Nejvyšší velení Rudé armády odmítlo návrh Američanů, aby divize USA osvobodily československé území až k soutoku Vltavy a Labe,“ uvedl Velfl.

Foto: Hornické muzeum Příbram

Hlavní ulicí v Kamýku nad Vltavou jdou klíčoví aktéři jednání o kapitulaci Němců

Na středočeské území se však sovětská armáda dostala až o několik dní později. Mezitím hitlerovci terorizovali místní obyvatelstvo a nezdráhali se střílet do civilistů.

„Jedna z nejsložitějších situací na konci války“

„Tyto dramatické události přivedly plukovníka Abramse až do Kamýku nad Vltavou, kde řešil na území budoucí sovětské zóny jednu z nejsložitějších situací na konci války: kapitulaci mnohatisícového uskupení nepřítele z výcvikového prostoru SS-Truppenübungsplatz Böhmen na Benešovsku a Sedlčansku,“ vysvětlil historik.

Sovětský voják zavraždil Josefa Vašíčka, komunisté pak zkázu dokonali

Historie

Přes Příbramsko tehdy ustupovalo kolem 20 tisíc ještě stále ozbrojených Němců. „Ti představovali ničivou hrozbu pro zdejší region, přestože jinde v Evropě již panoval klid zbraní. Z toho důvodu je možné považovat snahu Američanů o převedení hitlerovců do zajetí za jednoznačně přínosný čin, který zachránil spoustu místních obyvatel před řáděním hitlerovců frustrovaných neodvratnou porážkou a odhodlaných vynutit si průjezd za každou cenu,“ vyprávěl o tehdejším dění Velfl.

Foto: Hornické muzeum Příbram

Pamětní deska plukovníka C. W. Abramse v Kamýku nad Vltavou

O přítomnosti Abramse, který byl po válce povýšen do hodnosti generála, stal se náčelníkem štábu armády USA a byl po něm pojmenován tank M1 Abrams, svědčí zápis ve školní kronice z 9. května 1945 i dobové fotografie.

Na zdejším statku se Abrams se zástupci Wehrmachtu domluvil na podmínkách kapitulace. Z Kamýku byli nacističtí vojáci transportováni do zajateckých táborů na Horažďovicku.

Až o dva dny později dorazila také Rudá armáda, která v nočních hodinách z 11. na 12. května bitvou v okolí Slivice ukončila na Příbramsku válečné akce.

Za osvobozování naší vlasti Abrams získal po válce Československý válečný kříž, který mu předal prezident Edvard Beneš. Tyto skutečnosti však záhy upadly na dlouhá desetiletí v zapomnění.

FOTO: Havloids uctili památku padlých

Domácí

FOTO: U pomníku rudoarmějců se střídali komunisté i potomci padlých

Domácí

Výběr článků

Načítám