Hlavní obsah

Smlouvy uzavřené přes internet nemusí být platné

24. 9. 2012, 4:04
Právo, Jindřich Ginter

Řada lidí se přesvědčila, že není radno jen tak vyplňovat formuláře na webových stránkách firem, u nichž si zamýšlíte objednat službu nebo zboží. I když objednávku včas vypovíte, může se stát, že po vás firma bude chtít peníze, byť šlo jen o vyplněné webové kolonky. Někteří lidé nátlaku podlehnou a zaplatí – zbytečně.

Foto: Profimedia.cz

Článek

Webové objednávky totiž postrádají platnost klasické smlouvy, protože nejsou adresné, respektive nejsou opatřeny elektronickým podpisem.

Vyplývá to z judikatury soudu, jenž v takové záležitosti nedávno rozhodoval případ paní z Kutné Hory. Ta vyplnila na stránkách cestovní kanceláře formulář označený jako „cestovní smlouva – závazná přihláška“ k zájezdu.

Když dostala fakturu na 25 tisíc korun, dva týdny před termínem zájezdu od něj odstoupila. Cestovka ji zažalovala. Okresní i krajský soud dospěly k závěru, že paní cestovce nic platit nemusí, protože smlouva je neplatná, neboť nebyla v písemné formě. Cestovka ale trvala na svém a soudila se dál.

Vyplněný formulář není smlouvou

Nejvyšší soud to sice vrátil zpět na okres, ale také konstatoval, že formulář vystavený na webových stánkách žalobkyně (cestovky) není smlouvou v pravém slova smyslu. Nevyhovuje totiž požadavku adresnosti návrhu na uzavření smlouvy podle občanského zákoníku.

Nebyl určen (adresován) konkrétní osobě, a podle soudu tudíž „nesplňuje ani požadavek písemnosti právního úkonu učiněného elektronickými prostředky“.  Není zkrátka opatřen elektronickým podpisem.

„Formulář vyplněný návštěvníkem webových stránek (CK) slouží cestovní kanceláři ke sdělení zájmu o zájezd do konkrétní lokality v blíže určeném období a k získání osobních údajů nezbytných k předložení návrhu cestovní smlouvy. Je impulzem k iniciativě cestovní kanceláře předložit adresovaný písemný návrh smlouvy zákazníkovi,“ dodal Nejvyšší soud.

To znamená, že pouze na základě návrhu opatřeného zaručeným elektronickým podpisem může být završen kontraktační proces – dojde k uzavření smlouvy.

Vodítko i pro další napálené

Tento výrok by mohl být precedentem a do jisté míry vodítkem i pro lidi, kteří se cítí být poškozeni například webovými stránkami o obchodních nabídkách. Ty lákají drobné podnikatele na prezentaci zdarma. Jenže, jak už jsme informovali, provozovatel těchto stránek jim pak posílá faktury s poukázáním na to, že lidé vyplnili a odklikli příslušný webový formulář a tím se podle něj zavázali k pravidelným měsíčním úhradám minimálně na tři měsíce.

Jenže i v tomto případě jde pouze o webový formulář a nikoliv o papírovou smlouvu nebo on-line smlouvu opatřenou elektronickými podpisy.

Reklama

Související témata:

Výběr článků