Hlavní obsah

Pronajímatel nesmí nájemci bránit v nahlášení trvalého pobytu

21. 6. 2021, 9:43

Pokud majitel bytu do nájemní smlouvy zahrne ustanovení, které nájemci nedovoluje zřídit si v nájemním bytě trvalý pobyt, nemusí nájemce tento zákaz respektovat. Přinášíme rady a tipy, co je třeba udělat, pokud se rozhodnete v nájemním bytě přihlásit k trvalému pobytu.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Být evidován v místě, kde skutečně bydlím, je přáním mnoha lidí, kteří žijí v nájemním bytě. Je to pochopitelné už z důvodu snadnější komunikace s úřady, poštou i dalšími institucemi. Trvalý pobyt v místě nájemního bytu může být pro nájemce důležitý například i kvůli získání parkovací karty, zápisu dítěte do školky nebo k získání příspěvku na bydlení.

Mnozí nájemci se proto při sjednávání nájmu bytu často zajímají i o možnost zřízení trvalého pobytu v nájemním bytě.

Trvat na svém může být pro nájemce nepříjemné

Ovšem někteří pronajímatelé do nájemní smlouvy zahrnují ustanovení, které zřízení trvalého pobytu nájemci zakazuje.

Přehledně: Jaké jsou podmínky přechodu nájmu bytu

Finance

„Z hlediska zákona není možné takto nájemce omezovat, takové ustanovení je neplatné. Nájemce může postupovat tak, jako by ve smlouvě vůbec zákaz nebyl a trvalý pobyt si v bytě zřídit i přes nesouhlas pronajímatele,“ upozornila Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Jak dále dodala, otázkou je, jak dalece tento nájemcův záměr ovlivní pokračování nájmu po uplynutí smlouvy sjednané na dobu určitou. Pronajímatel může dát přednost jinému nájemci, který zřízení trvalého pobytu nebude požadovat.

„Pronajímatel může také nájemci znepříjemňovat bydlení tak, že nájemce sám z bytu raději odejde. Proto je lepší zkusit se s pronajímatelem na nahlášení trvalého pobytu domluvit,“ dodala Hekšová.

Jak se k trvalému pobytu přihlásit

Pokud se chcete k trvalému pobytu nahlásit, je třeba navštívit městský či obecní úřad v místě, kde se nachází nájemní byt.

Na přepážce předložíte nájemní smlouvu, vyplníte přihlašovací lístek k trvalému pobytu a po zaplacení padesátikorunového správního poplatku dostanete potvrzení o změně trvalého pobytu, které slouží jako náhradní doklad.

Jaká jsou pravidla pro zvyšování nájemného

Finance

Současně s ohlášením trvalého pobytu je vhodné podat žádost o vydání nového občanského průkazu, ve kterém už bude zapsána nová adresa trvalého pobytu.

Jak po odstěhování nájemce

„Při skončení nájmu může pronajímatel trvalý pobyt nájemci zrušit, pokud tak nájemce neučiní sám. K tomu musí doložit zánik nájmu bytu například dohodou či výpovědí. Za zrušení trvalého pobytu zaplatí pronajímatel poplatek ve výši 100 korun," uvedla Hekšová.

Pronajímatel ale musí doložit, že nájemce byt již neužívá. Může například předložit prohlášení sousedů či novou nájemní smlouvu s jiným nájemcem. „Bude samozřejmě záležet na konkrétním úřadu, jaké bude požadovat důkazy o tom, že nájemce byt již neužívá,“ dodala Hekšová.

Obavy z exekuce

Jedním z důvodů, proč se pronajímatelé brání zřízení trvalého pobytu nájemci, jsou obavy z případné exekuce vedené vůči nájemci, které by se mohly dotknout pronajímatelova bytu.

Nájemní smlouva stažená z internetu většinou přinese problémy

Finance

Jak odborníci z dTestu upozorňují, v exekuci může být postiženo vybavení bytu, jestliže se pronajímateli nepodaří prokázat, že je v jeho vlastnictví. Exekuce by se však neměla dotknout součástí bytu, tedy typicky napevno připevněné kuchyňské linky či vestavěné šatní skříně. Ovšem může to být sporné.

V každém případě je proto vhodné při sjednání nájmu sepsat předávací protokol a označit v něm věci ve vlastnictví pronajímatele. Jinou možností je pak pronajímat zcela nevybavený byt.

Reklama

Výběr článků