Hlavní obsah

PORADNA: Začínáte podnikat? Nezapomeňte na pojištění

10. 9. 2015, 8:00
Novinky, Zdeněk Schwarz, člen Finanční akademie Zlaté koruny

Pokud jste se rozhodli podnikat, neměli byste zapomínat na krytí následků svého možného pochybení. Pojištění podnikatelských rizik je věc zásadního významu, která může pomoci ušetřit vaše peníze. Poradíme vám, které věci a jak pojistit v základním rozsahu.

Foto: Milan Malíček, Právo

Ilustrační foto

Článek

Prioritou každého začínajícího podnikatele i živnostníka by mělo být pojištění podnikatelské činnosti. Pojištěním můžete zmírnit nečekané výdaje z nepředvídaných událostí a nadále se tak věnovat své práci. Jinak se můžete nadlouho zadlužit nebo v horším případě zkrachovat. Pojištění podnikatelů také poskytuje pojistnou ochranu pro případ, že by pojištěný způsobil jinému neúmyslnou škodu, kterou by byl povinen nahradit.

Pojištění podnikatelů v základním rozsahu

Pro veškeré pojištění platí naprosto přesné a jednoznačné určení pojištěných věcí (nejlépe jako pojištěné soubory dle účetní evidence, méně vhodné je vyjmenování jednotlivých věcí, čemuž se někdy ale nevyhnete).

Přesné a jednoznačné musí být i určení místa pojištění, tedy adresa, parcelní číslo podle katastru nemovitostí apod. Často se dá s pojišťovnou dohodnout jako místo pojištění Česká republika, avšak jen v omezené míře a s poměrně nízkým limitem plnění. Důvodem je především potřeba pojistitele znát rizikovost míst pojištění z důvodů např. hrozících povodní a záplav, ale i jiných nebezpečí.

Pojistitel ohodnotí riziko ohrožení výrobní haly - jiné je v místě u řeky, které je každoročně zaplavováno a v sousedství je muniční sklad, jinak se bude dívat na riziko výrobních hal na pokraji poklidného městečka daleko od řeky.

Je-li možné při pořizování nemovitostí vybrat z více alternativ, vždy zvažte z výše uvedených hledisek místo s nižší rizikovostí. Může se stát, že v nejrizikovější povodňové zóně pojišťovna odmítne na povodeň pojistit nebo cena pojištění se výrazně zvýší. Orientačně jsou povodňové mapy i na internetu pro nekomerční použití.

Dalším úskalím je, jakou měrou se pojištěný na škodě podílí. Spoluúčast může být pouze v korunách nebo v kombinaci s procentickým podílem na výši škody.

Zlatý hřeb pojištění - výluky

Zlatým hřebem podmínek a smluvních ujednání pojišťoven jsou výluky. Jsou jich desítky, u všech pojišťoven jsou jiné a v různých kombinacích. Podnikatel nemá šanci se v nich orientovat.

Platí totéž jako u smluv s bankami a mnoha dalšími ústavy, že textům nejmenším písmem je třeba věnovat největší pozornost.  Zde je dobré se poradit a využít služeb odborníků.

Seriózní pojišťovací zprostředkovatel nebo makléř po seznámení se všemi aspekty klienta navrhne kvalitní pojistný program. Po jeho odsouhlasení s klientem provede poptávku pojišťoven (nezřídka i všech, které příslušná rizika pojišťují), provede srovnání nabídek spolu s upozorněním na klady a zápory nabídek včetně výluk. Mnohdy je schopen vyjednat jejich zrušení.

Po vybrání pojišťovny či několika pojišťoven zajistí a zkontroluje vyhotovené pojistné smlouvy a zabezpečuje jejich správu. Při škodě stojí na straně klienta a spolupracuje na řešení škody až do její úhrady. Za tuto práci většinou nebere od klienta úhradu.

Své náklady hradí z provize od pojišťovny po úhradě pojistného klientem. Ale kde najít slušného makléře, který se nepřidá k zástupu lidí tahajících z podnikatelů především peníze?

Zeptejte se na reference ve svém okolí, komu a jak makléř pomohl při likvidaci škody. Je to ale poněkud v kolizi s povinností mlčenlivosti, pokud by údaje poskytoval makléř či pojišťovna.  Makléře lze také posuzovat podle jeho klientů a jejich spokojenosti, velikosti makléře apod.

Diskutujte na toto téma a podělte se o své zkušenosti na www.zlatakoruna.info/financni-produkty/podnikatele/pojisteni-pro-podnikatele/info

Další informace o finančních produktech naleznete na www.zlatakoruna.info

Reklama

Související témata:

Výběr článků