Hlavní obsah

Nový rok přinese změny u rodičovského příspěvku, zvýší se i přídavky na děti

29. 12. 2017, 9:42
Právo, Novinky, Barbora Buřínská

Od 1. ledna 2018 dojde k několika změnám u rodičovského příspěvku. Mimo jiné bude například zrušeno současné omezení horní hranice výše čerpání. Rodiče tak budou moci čerpat dávku až ve výši odpovídající peněžité pomoci v mateřství. Od ledna se dále zvyšuje hranice příjmu potřebná pro nárok na přídavek na dítě, stejně tak jeho výše.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

„Úřad práce začne ještě v průběhu listopadu rozesílat dopisy, ve kterých o změnách informuje a vysvětluje, jak postupovat. Změny se budou týkat i těch rodičů, kterým se dítě narodilo ještě před 1. lednem 2018,“ uvedla bývalá ministryně práce Michaela Marksová.

„Pokud tyto rodiny nevyčerpaly celou částku příspěvku, mohou si v lednu požádat o zvýšení podle nových pravidel,“ dodala.

Vyšší příspěvek i na vícerčata

Důležitá změna v případě rodičovského příspěvku se týká především úpravy výše měsíční dávky. Ruší se totiž v současné době platné omezení horní hranice výše čerpání rodičovského příspěvku ve výši 11 500 korun za měsíc, čímž bude umožněno čerpat dávku až ve výši odpovídající peněžité pomoci v mateřství. Pro rodiče s vyššími příjmy to znamená, že tak budou moci celou částku příspěvku vyčerpat rychleji než dosud.

Změny se budou týkat i těch rodičů, kterým se dítě narodilo ještě před 1. lednem 2018
Michaela Marksová, MPSV

Kromě toho si mohou rodiče, kteří neměli nárok na peněžitou pomoc v mateřství (například studenti, OSVČ bez nemocenského pojištění či nezaměstnaní), nově zvolit čerpání až do výše 7600 korun za měsíc a zkrátit si tak dobu čerpání až na tři roky. Volbu výše rodičovského příspěvku ale musí provést na příslušném formuláři.

Změny nastanou i u rodičů vícerčat. Celková částka rodičovského příspěvku se v jejich případě zvyšuje z dosavadních 220 tisíc na 330 tisíc korun. Pokud budou chtít uplatnit nárok na vyšší rodičovský příspěvek, musí podat novou žádost, kde uvedou všechny společně narozené děti.

V případě, že už rodiny s vícerčaty částku 220 tisíc vyčerpaly, ale dětem nejsou ještě čtyři roky, mohou si znovu požádat o rodičovský příspěvek a čerpat ho až do celkové výše 330 tisíc korun (nebo do čtyř let věku dětí).

V platnosti i nadále zůstává, že rodiče mohou při pobírání rodičovského příspěvku umístit dítě mladší dvou let do jeslí či školky jen na 46 hodin měsíčně.

O změny je nutné požádat

Jak upozorňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), rodiče, kteří budou chtít novinek využít, si musí podat novou žádost. Jinak jim bude od ledna 2018 dávka vyplácena ve stejné výši, jaká jim náležela za prosinec 2017.

Žádost o změnu výše rodičovského příspěvku mohou po 1. lednu provést všichni, kdo ji chtějí změnit, a to bez ohledu na to, kdy ji měnili naposledy.

Po první provedené volbě výše dávky podle nové úpravy bude možné měnit výši příspěvku opět pouze jednou za tři měsíce, stejně jako doposud.

Změny se dotknou i pěstounů a příspěvků z ciziny

Počínaje prvním lednem 2018 se ruší i možnost, aby rodičovský příspěvek čerpali pěstouni na přechodnou dobu, dávka jim bude odejmuta. K částkám rodičovského příspěvku vyčerpaným těmito pěstouny ještě před 1. lednem 2018 se však nepřihlíží. Znamená to tedy, že rodinám, jejichž dítě ve věku do čtyř let bylo dříve v pěstounské péči na přechodnou dobu, se může navýšit nevyčerpaná celková částka rodičovského příspěvku.

Pokud tyto rodiny rodičovský příspěvek pobírají, je potřeba se informovat na Úřadu práce ČR o aktuální změněné výši celkové částky a případně si upravit výši čerpání rodičovského příspěvku.

Pokud rodiny s dětmi, které byly dříve v pěstounské péči na přechodnou dobu, již rodičovský příspěvek podle původní úpravy dočerpaly a dítěti nejsou čtyři roky, mohou příspěvek dočerpat, ale musí podat novou žádost.

U rodičů, kteří splňují nárok na rodičovský příspěvek a zároveň mají (nebo měli) nárok na jeho obdobu poskytovanou v jiném státě (i mimo EU), se nově bude z celkové částky rodičovského příspěvku 220 tisíc (resp. 330 tisíc korun) odečítat částka vyplacená na totéž dítě v jiné zemi.

Na přídavek na dítě dosáhne více rodin

Od ledna také dojde ke zvýšení hranice příjmu potřebné pro nárok na přídavek na dítě z dosavadních 2,4 na 2,7násobek životního minima. Na dávku tak dosáhne více rodin.

Nový rok dále přinese i o 300 korun vyšší přídavek na dítě pro děti pracujících rodičů (alespoň jeden z rodičů musí mít příjem ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti či dávky nahrazující tento příjem). Nově tak budou činit 800, 910 a 1000 korun měsíčně podle věku dítěte.

Vyšší sleva na dítě

O navýšení přídavku na dítě není třeba žádat, po splnění podmínek a po doložení dokladu o čtvrtletním příjmu Úřad práce ČR provede výběr základní či zvýšené výměry automaticky.

Všechny rodiny s malými dětmi od ledna potěší zvýšení daňové slevy na první dítě. Vzroste měsíčně o 150 korun, nově tak bude činit 15 204 koruny za rok.

Reklama

Související články

Výběr článků